Så förlänger du din containers livslängd

Bild

Ta gärna fram tydliga interna rutiner för underhåll och kontroll av containern, rutinerna bör innehålla instruktioner för när, hur och av vem containern ska kontrolleras. Rekommenderat är att containern ses över minst en gång i veckan för att se att alla delar är intakta och funktionsdugliga. Ett sätt att försäkra sig om att containern kontrolleras regelbundet är att fästa en etikett på containern som signeras och datummärks vid varje tillfälle.

Nedan följer några generella riktlinjer för att din container ska hålla så länge som möjligt samt för att minimera risken för olyckor.

Underhåll:

• Smörj rörliga delar
Containerns rörliga delar bör smörjas en gång i månaden för att motverka onödigt slitage och för att säkerställa funktionen.

• Måla över skadade ytor
Förläng livslängden genom att vid behov måla skadade ytor. På så vis minskar du risken för rostskador.

Kontroll:

• Säkerhetslås lastväxlarflak
För att undvika olyckor är det viktigt att alltid säkerställa att låsningen på containern är intakt före användning. Ansvaret för detta ligger på lastbilschauffören som hämtar containern. I denna film kan du se hur du kontrollerar containerns säkerhetslås.

• Lås på hängande luckor och dörrar
Säkerställ att låset är helt och i fungerande skick.

• Se över lyftpunkter
Gör allmänna kontroller av containerns lyftpunkter. Är de mer än 10 procent slitna ska de bytas ut. Reservdelar kan du beställa här!

• CE-märkta taklösningar
Kontroll och underhåll görs enligt bruksanvisning för respektive taklösning som skickas med i samband med leverans av containern.

 

Tänk också på att din container fylls med material som den är avsedd för. I containerguiden kan du läsa mer om att välja rätt container för rätt ändamål >>till artikeln.

Har du frågor om skötselråd, service och hur du förlänger livslängden på din container, tveka inte att höra av dig till oss på ILAB Container.