Containerguiden; Välj en container byggd för det den ska användas till

Containerguiden2_1024x656

[hscp class=”ingress”]Valmöjligheterna när det kommer till containerköp kan för en oinvigd tyckas oändliga. Med en uppsjö av alternativ beroende på hur containern ska användas och med vad den ska fyllas, är det inte helt lätt att veta vad som passar just dig. I containerguidens andra del går vi igenom olika typer av containrar, ståltyper, ytbehandlingar och vilken inverkan dessa har på en containers livslängd.[/hscp]

Det första du som köpare behöver ta ställning till vid valet av container är vilken typ av fordon som ska hantera och transportera containern. Därefter bör du fråga dig vad containern ska fyllas med, och hur den ska användas. Svaret på de här frågorna är det som avgör vilken containermodell som passar just dig.

Peter Mårtensson är konstruktionsansvarig och gruppledare på ILAB Container och har därmed full koll på hur en container ska byggas och vilka situationer som kräver vad.

– Materialvalet kan skilja sig mycket åt beroende på hur containern ska användas och vilket fordon som ska hantera den. När det till exempel kommer till containrar som passar lastväxlare använder vi ofta höghållfasthetsstål eftersom att de containrarna utsätts för större belastning och slitage. I övriga containrar är det vanligast med S 235 material.

Det är heller inte nödvändigt att hela containern är tillverkad av samma typ av material. I vissa fall kan användningen kräva att till exempel botten eller topprofilen är byggd i starkare stål än vad sidorna är.

Lättare containrar minskar CO2-utsläppen och låter dig lasta mer

För att möta branschen och samhällets allt större miljökrav tillverkar ILAB Container största delen av sina lastväxlarcontainrar i höghållfasthetsstål som är starkare än normalt. När man använder ett höghållfasthetsstål kan man minska materialtjockleken för att reducera vikten med upp till 0,8 ton på lastväxlarcontainern. Det här gör att det krävs mindre bränsle vid transport av containern, vilket i sin tur leder till mindre CO2-utsläpp. En lättare container gynnar också slutanvändaren som kan lasta mycket mer i sin container då vikten på lastväxlarcontainern blir lägre.

Det här gör att det krävs mindre bränsle vid transport av containern, vilket i sin tur leder till mindre CO2-utsläpp.

– Det gäller att använda rätt stål på rätt plats så att container blir så bra som möjligt för dess ändamål. Anledning till att man gör detta är för att kunna erbjuda kunderna en lättare och starkare container, som dessutom blir mer miljövänlig under transporten.

Ytbehandling kan vara avgörande för containerns livslängd

I vilken miljö containern ska stå och vad den ska fyllas med är oftast det som avgör vilken typ av ytbehandling som krävs.

– Det är viktigt att alla containrar blästras före målning för att färgen ska fästa ordentligt på ytan. Vid normal användning är det vanligast att utsidan målas med en primer och topplack som har en tjocklek på 120 µm, detta görs för att klara målningsklass C3 enligt standard ISO 12944. Yttre omständigheter kan påverka hur stålet ska behandlas för bästa hållbarhet. Ska containern stå nära saltvatten krävs det oftast en bättre ytbehandling för att den inte ska slitas för fort.

Det finns flera situationer när det krävs lite mer av ytbehandlingen, i detta fall på insidan av containern. Om containern ska användas för att transportera t.ex. slam, så behövs ofta ett annat målningssystem som kan skydda materialet i containern bättre mot slitage och korrosion. Containrar med känsligt innehåll som till exempel miljöskåp ställer också andra krav på ytbehandlingen.

– När vi bygger miljöskåp behandlar vi ofta stålet med varmförzinkning istället för lack. Det blir en mycket tåligare yta som gör att man minskar risken för repor där det lätt uppstår rost.

Ta reda på att containern klarar av det du behöver den till

Att veta hur din container är byggd och av vilka material är alltså väldigt viktigt när du ska göra ditt containerköp. Om containern inte är anpassad för det den ska fyllas med och hur den ska användas kan livslängden förkortas avsevärt, vilket leder till att du måste köpa en ny container mycket tidigare än vad du egentligen hade behövt. Se därför till att stämma av med din leverantör att containern du köper verkligen klarar av det du ska använda den till. Det vill säga vilken typ av material du ska fylla den med, hur mycket material och vad det väger, samt hur containern ska hanteras.