Film: Varför du ska ha ett säkerhetslås på din container och hur det funkar

Säkerhetslås på containrar

Att ha säkerhetslås på containern förhindrar olyckor. Finns det inget säkerhetslås alternativt om säkerhetslåset används på fel sätt, finns det en förhöjd risk för arbetsskador. I värsta fall kan du få lasten över dig alternativt få ett slag av öppningsdörrana eller komma i kläm. Se filmen om hur säkerhetslås används på rätt sätt.