Ska din BRF byta avfallslösning? Såhär gör du!

bostadsrättsföring brf sophantering avfall

[hscp class=”ingress”]I många bostadsrättsföreningar efterfrågar medlemmar idag möjligheten att sopsortera och återvinna hushållsavfall. Vi svenskar är i allmänhet medvetna om möjligheterna med återvinning och duktiga på att hantera avfall på rätt sätt. Dessutom är det ju inte helt okänt att vi är rätt ordentliga av oss. Så hur går du då tillväga för att införa en ny avfallslösning? Här får du råd, steg för steg.[/hscp]

Oftast får någon i styrelsen uppdraget att se över olika alternativ och planera införandet av den nya lösningen. Det är ett grannlaga arbete som omfattar allt ifrån urval av produkter till att anlita gräventreprenörer för eventuellt markarbete. För den som inte tidigare har upphandlat avfallslösning, kan det vara svårt att veta var man ska börja och vad man bör tänka på i respektive steg i processen.

Hur fungerar avfallshanteringen i nuläget?

Det första du som planerar att införa en ny avfallslösning behöver göra är att ta reda på hur lösningen i fastigheten ser ut idag. Det kan låta nästan löjligt grundläggande, men faktum är att många i ett initialt skede inte alls vet särskilt mycket om den befintliga avfallslösningen. Vetskapen om hur det ser ut i dagsläget är nödvändig om du vill få en konkret bild av vad som kommer att krävas av en ny avfallslösning. Ta reda på hur många kärl som finns och hur ofta de töms. Du kan ta hjälp av en bovärd eller titta på fakturan från renhållningsbolaget.

Finns den nuvarande sophanteringen inuti eller utanför fastigheten? Om soprummet befinner sig inuti fastigheten är det bästa alternativet oftast att flytta ut avfallslösningen. På så sätt kan dålig lukt och skadedjursangrepp inne i fastigheten undvikas.

Du behöver också ta ställning till om bostadsrättsföreningen bara behöver lösning för sophantering eller om ni också vill investera i en lösning med olika fraktioner för sortering av avfallet, det vill säga olika avfallsbehållare för olika typer av avfall. När föreningen väljer att införa en ny lösning är det ofta bättre att investera i en lösning där alla fraktioner ingår. Att enbart lägga till en eller ett par fraktioner (utöver matavfall och brännbart hushållsavfall) ger inga direkta fördelar för de boende, som då ändå måste ta resterande sopor till en återvinningsstation.

Location, location, location…

Vad gäller placering av lösningen bör fokus ligga på att hitta en plats med naturliga gångstråk, kanske intill en parkeringsplats, busshållplats eller affär. Dessutom är det viktigt att platsen som väljs ut är åtkomligt för sopbil/kranbil. Fel placering kan i värsta fall betyda att man inte kan ta sig fram med sopbil och inte kan tömma avfallet.

Ett tips är att kontakta kommunens avfallsrådgivare som kan godkänna placeringen. Kanske har rådgivaren till och med möjlighet att komma till bostadsrättsföreningen och hjälpa er att välja ut en lämplig yta för lösningen?

Våga fråga

I valet av produkter såsom sopkärl, sorteringsbehållare, miljöhus och underjordslösningar är det bra att kontakta leverantören så tidigt som möjligt. Många gör misstaget att börja med en prisjämförelse för att hitta den billigaste lösningen. Men för att välja rätt gäller det att också utvärdera produkterna utifrån de behov som finns och de krav på kvalitet som ställs. Därför är det viktigt att du gör ordentlig research. Ta reda på:

  • Vad ni har för garantier
  • Om det finns reservdelar lokalt
  • Om leverantören servar sålda produkter vid behov
  • Hur länge produkterna förväntas hålla – deras livslängd
  • Om produkterna är testade enligt EU-normer
  • Våga ställ obekväma frågor.

Snegla på andra bostadsrättsföreningar

Att få inspiration och tips om hur andra bostadsrättsföreningar slänger, sorterar och återvinner avfall, kan hjälpa dig på traven i processen och underlätta beslutsfattande. Undersök, besök och fråga hur andra BRF:er har löst sina avfallsutmaningar. Här kan du läsa om Brf Trångsund, Duettens samfällighetsförening och Brf Vattentornet som alla bytt avfallslösning – men av helt olika anledningar.

Nedgrävda lösningar och markarbeten

Om föreningen består av mer än 30 hushåll kan det vara värt att överväga en nedgrävd avfallslösning. Den tar mindre plats än markstående lösningar och rymmer mer avfall.

För avfallslösningar som kräver grävjobb eller andra förberedelser av markytan behöver du ta reda på om marken överhuvudtaget lämpar sig för detta. Var noga med att ta reda på var i marken det går ledningar, rör och så vidare. Ett bra tips är sajten ledningskollen.se där du snabbt kan få information om var ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns.

När det är dags att anlita en gräventreprenör jämför gärna flera olika entreprenörer för att få en bra prisbild. Gör även grundläggande research om dem för att ta reda på om de är seriösa aktörer med stabil ekonomi i bolaget. Tänk på att vara ute i god tid, då den här typen av företag ofta är fullbokade under långa perioder.

Får jag lov?

När du och föreningen valt avfallslösning är det hög tid att börja tänka på bygglov. Visserligen kräver inte alla kommuner bygglov för en ny avfallslösning men tumregeln är ändå att utgå från att det behövs. Kontakta bygglovskontoret i din kommun för att ta reda på vad som gäller. Besök också gärna Boverkets sajt för mer information. Om bygglov krävs behöver du ta fram ett underlag till bygglovsansökan – ritningar, placering, omfattning och så vidare. Administrativt kan detta vara ett rätt tidskrävande arbete, framförallt för den som inte från början vet vad en bygglovsansökan måste innehålla. Rådet är därför att börja arbetet i god tid innan ni planerar att ha den nya avfallslösningen på plats.

God kommunikation skapar god stämning

Glöm inte bort kommunikationen med de boende i föreningen! Även om de flesta blir nöjda och glada över att få en ny avfallslösning, kan en förändring upplevas som jobbig om de boende är vana vid att kunna slänga sitt avfall i ett sopnedkast utanför dörren. Risken är att okunskap eller bristfällig kommunikation leder till klagomål över att helt plötsligt behöva ta sig ut på gården – och dessutom sortera skräpet. Det har hänt att uppretade medlemmar valt att ställa soporna i trappuppgången eller på balkongen istället. Eller att de struntar i att sortera soporna vilket gör att all den sortering som övriga boende gör blir förgäves. Satsa därför på att skapa en positiv anda omkring projektet genom att informera alla boende i god tid och att håll dem uppdaterade om allt som sker under arbetets gång. Berätta även varför ni väljer att genomföra förändringen och var tydliga med vilka fördelar det kommer att innebära. Såväl kostnadsmässigt och miljömässigt som trivselmässigt.

Det finns hjälp att få

Det kan framstå som ett digert arbete att planlägga och genomföra installationen av en ny avfallslösning och den bistra sanningen är att det, för den som inte är van att göra det, ofta blir ett väldigt omfattande åtagande. Ett sista tips är därför att ta kontakt med en leverantör som erbjuder en helhetslösning där dimensionering, projektering, markarbete och installation ingår. Då undviker du riskerna och sparar en stor mängd tid och arbete.