4 trender inom avfallshantering: så arbetar San Sac för att följa utvecklingen

4 trender inom avfallshantering

I en bransch som präglas av både politiska beslut och slutanvändarnas behov och medvetenhet är avfallshantering ett område som ständigt erbjuder nya och innovativa lösningar för att möta kraven. Vi möter San Sac AB:s vd Stefan Danesand som berättar om fyra trender inom avfallshantering värda att hålla ögonen på. 

Tiden knapp för kommuner utan matavfallsinsamling

Alla Sveriges kommuner ska senast den 1 januari 2021 tillhandahålla ett system för att samla in utsorterat matavfall från hushåll och även säkerställa att matavfallet fortsatt är separerat under transport. Ändå är det fortfarande ungefär 20 procent av kommunerna som inte har kommit igång med insamling av matavfall. Stefan Danesand, vd på San Sac AB ser hur förordningen påverkar kundernas intresse alltmer: 

– Jag tror att alla kommer att vara igång till 2021, men olika kommuner kommer att ha kommit olika långt i utbyggnaden av dessa system. Vi märker en ökad efterfrågan och de 20 procent som släpar är främst mindre glesbygdskommuner. Orsakerna till att just dessa kommuner inte kunnat prioritera matavfallsinsamling är att de i högre grad än större kommuner har sämre förutsättningar – dels ekonomiska, dels resursmässiga. Det finns sällan anläggningar för att hantera matavfallet i nära anslutning vilket även innebär att det måste lösas rent logistiskt. 

Ett vanligt problem för kommuner som ska börja med matavfallsinsamling är att de inte ser på arbetet som en helhet. Det gör att den utrustning man väljer ofta blir ett hopplock av olika typer av produkter som sinsemellan kanske inte alls fungerar tillsammans. Stefan, igen: 

– Det är viktigt att se till hela systemet för insamlingen där alla delar hör ihop – såväl emballage som övrig kringutrustning. Ett tips till de kommuner som är i startfasen för arbetet med matavfallsinsamling är att de bör vända sig till en kommun som redan har ett insamlingssystem på plats. Man behöver inte återuppfinna hjulet på egen hand – det finns kommuner som har erfarenhet av detta sedan 90-talet, så varför inte dra nytta av deras kunskaper och lärdomar för att slippa råka ut för alla fallgropar och barnsjukdomar som dessa kommuner stötte på redan då?

Uppsving för fastighetsnära insamling

Stefan Danesand
Stefan Danesand,
VD på San Sac AB

Fastighetsnära insamling (FNI) är en service som innebär att du sorterar ditt avfall där du bor, i ett gemensamt utrymme eller i ett eget kärl vid huset. Intresset kring sådan insamling ökar, i hög grad beroende på att vi i Sverige har höjt målen för insamling genom att förtydliga producentansvaret för förpackningar och returpapper – något som i sin tur innebär att insamling i eller vid bostadsfastigheter blir huvudregel. Regeringsförordningen som trädde i kraft årsskiftet 2018/2019 innebär att producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem från och med 1 januari 2021 ska samla in förpackningar och returpapper från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter. Målet för 2025 är 100 %. En minst sagt ambitiös målsättning. Även fastighetsbolagen har i många fall skärpt sina miljöpolicys med högre krav på bättre insamling – målsättningar som kräver ytterligare åtgärder, där just FNI visat sig vara särskilt gynnsamt. Allt detta medför att alltfler nu efterfrågar fastighetsnära insamlingslösningar. Stefan berättar vidare:

– Alltfler ser avfallshanteringen som en service till de boende – att det finns möjlighet att lämna återvinningsbart material nära fastigheten, istället för att behöva forsla det till en återvinningsstation eller återvinningscentral. Som fastighetsägare blir du med andra ord mer attraktiv om du kan erbjuda detta – särskilt med tanke på den miljömedvetenhet som nu växer bland svenskarna. Detta kräver naturligtvis att fastighetsägare nu investerar i utrustning för fastighetsnära sortering och insamling. Antingen i form av nedgrävda avfallsbehållare eller ett utökat antal kärl för att kunna samla in alla fraktioner. För dessa kärl krävs också miljöhus och kärlskåp. Vi har sett en tillväxt på det här området under ganska många år, men den nya regeringsförordningen att ökningen bara kommer att fortsätta.

Debatten om plast allt hetare

Idag är det inte längre kontroversiellt att påstå att plast är en miljöbov. Globalt har frågan nu stort blickfång och de negativa konsekvenserna av att det sprids i naturen blir alltmer välkända. Flera länder har förbjudit plast i bärkassar inom detaljhandeln – Italien och Frankrike, bland annat.

Knappt 20 procent av de plastförpackningar som används i Sverige återvinns till ny plast. Resten eldas upp, visar en granskning från Sveriges Radios Ekot . Med stor sannolikhet kommer plastkassen nu att beskattas i Sverige, vilket innebär en betydlig höjning av priset på den i butik. Fler och fler vill nu bort från polyetenplasten och istället använda papper. Stefan Danesand vill även framhålla att det finns andra sätt att hantera plast än att bara bränna upp den efter användning: 

– 95 % av vårt utbud på säckar tillverkas av återvunnen plast. Det rör sig inte om fabriksspill utan om så kallat post consumer material – plast som använts ute i samhället och haft ett tidigare ”liv” – ensilageplast från jordbruket, exempelvis. Det samlas in, tvättas och blir till nytt granulat som vi gör våra säckar av. God mijönytta istället för uppeldning, helt enkelt.

Ny, smart teknik för avfallshantering

Digitalisering och teknisk innovation har nu även nått avfallshantering. Idag vill många exempelvis att access till avfallslösningar vid bostaden ska ske via tag-system: 

– Därför utvecklar vi nu utrustning som är kompatibel med dessa system. En fråga vi inte alls hade på agendan på samma sätt för bara fem år sedan. Vi kan även erbjuda smarta lösningar med nivåmätare på avfallsbehållare. Det gör att du på distans kan se hur full en avfallsbehållare är. Dessvärre är det fortfarande så att kommunerna inte tömmer efter behov, utan enligt förutbestämda intervaller – oavsett om behållaren bara är halvfull. De drar med andra ord inte nytta av den information de kan få. Man skulle exempelvis kunna arbeta enligt betydligt mer effektiva – och mer miljösmarta – rutter för insamlingen. Jag är dock övertygad om att detta är början på något som inom en överskådlig framtid kommer att utnyttjas allt mer.På San Sac håller vi oss ständigt uppdaterade om vad som händer i branschen – allt för att våra kunder ska kunna vara rustade i god tid då olika behov förändras. Vill du veta mer om hur vi jobbar med produktutveckling? Läs artikeln här eller kontakta oss direkt så berättar vi mer