Produktutveckling med kundbehov i fokus

San Sac produktutveckling

Jämfört med länderna i övriga EU producerar svenskarna mindre sopor per person och vi är generellt sett bättre på att återvinna vårt avfall än våra grannar. Något som bland annat är ett resultat av att det råder en stor vilja bland svenskarna att källsortera. Sverige ligger även i framkant gällande användandet av modern utrustning för avfallshantering. Men än är vi inte i mål – vi har exempelvis alldeles för stor avfallsförbränning i jämförelse med återvinning. I den här artikeln tar vi en närmare titt på hur San Sac arbetar för att driva produktutvecklingen framåt, så att Sverige kan bli ännu bättre.

Produktutveckling – en del av vardagen på San Sac

San Sac har sedan 1962 utvecklat och sålt utrustning för avfallshantering. Med åren har verksamheten vuxit till att bli branschledande och idag har bolaget en vision om att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. För att denna vision ska kunna bli verklighet arbetar man därför ständigt för att utveckla källsorterings- och insamlingssystem som är tydliga och bekväma för användaren samtidigt som de är arbetsmiljöriktiga för dem som arbetar med tömning och transport. 

Arbetet med att säkerställa att organisationen har rätt sortiment är en förutsättning för att tillgodose kundens behov. Jonas Lindahl, tidigare produktchef och affärsutvecklare på San Sac berättar att produktutveckling är något som sker dagligen och på flera olika nivåer:

– I vår produktutveckling blickar vi hela tiden framåt och försöker sia om branschens utveckling över tid, och göra prioriteringar. Vi tar input från våra kunder och ser om kundens önskemål kanske passar in i ett större behov som även finns hos andra kunder. Vi omvärldsbevakar och deltar på branschorganisationsträffar men spanar även på andra marknader för att se vad som är på gång i branschen och hålla oss uppdaterade på trender. 

Lyhördhet för marknadens behov

Jonas framhåller att det största värdet av att arbeta på detta sätt med produktutveckling är den lyhördhet för marknadens behov som det medför. För bästa resultat menar han även att produktutvecklingen måste ske med hänseende till ett antal olika aspekter på miljö:

  • Användarmiljön: att produkten ska passa in i den miljö som den befinner sig, begriplig och lätt att använda.
  • Arbetsmiljö: det ska vara lätt att tömma produkten och arbetet måste kunna ske på ett ergonomiskt riktigt sätt.
  • Miljö: produkten måste utvecklas med hänseende till miljön – vilka material som väljs, mängden material som används och möjligheten att återvinna materialet. Samtidigt som den naturligtvis måste ha god hållbarhet för att den ska få en lång livscykel.

Helhetstänk och kundbehov styr

Även om alla kundspecifika lösningar inte leder till produktutveckling är det alltid reella kundbehov som driver San Sacs produktutveckling. Med andra ord är det aldrig en fråga om att utgå från en befintlig produkt som sedan ska ”accepteras” av kunden. Det handlar snarare om att ständigt ta fram och utveckla produkter som motsvarar de krav som kunden ställer. Produkten ska inte ses som en separat enhet, utan som en del av ett större system, som den ska passa in i. Jonas igen:

– För att vi ska förstå oss på kundernas behov och utveckla produkter i enlighet med deras krav är det viktigt att vi för en tät dialog med dem. Här är säljarna givetvis en väldigt viktig koppling till marknaden – det är de som på en daglig basis möter kunden och genom att vi som utvecklar produkterna samarbetar tätt med våra säljare kommer vi mycket närmare kunden.

San Sac har utifrån många års erfarenhet byggt upp kunskap genom att arbeta nära kommuner och renhållningspersonal. Jonas avslutar:

– Vi förstår deras vardag och kan snabbt säkerställa att produkten verkligen fungerar i praktiken. I och med att vi även samarbetar med partners som ligger i branschens framkant kan vi alltid ligga steget före våra konkurrenter. Sedan är det såklart både kul och stimulerande att få vara med och göra miljön och världen lite bättre.

Vi arbetar ständigt för att driva utvecklingen av produkter för avfallshantering framåt. Vill du veta mer om hur vi på San Sac arbetar med produktutveckling? Tveka inte att ta kontakt med oss, eller läs fler av våra artiklar på avfallshantering.se!