Påse för matavfallsinsamling – vilken väljer din kommun?

Matavfallsinsamling i system

[hscp class=”ingress”]När en kommun ska införa matavfallsinsamling måste beslut tas om vilken typ av påse som ska användas. De val kommunen står inför handlar i huvudsak om vilken typ av material som påsarna är gjorda av. Det finns tre olika valmöjligheter – papper, bioplast eller (oftast återvunnen) polyeten. I den här artikeln reder vi ut vilka för- och nackdelar som finns för respektive materialtyp.[/hscp]

Papperspåsen

70 procent av kommunerna som samlar in matavfall idag använder papperspåsar. De är gjorda av 100 procent förnybar råvara – det enda av de tre materialslagen som är helt och hållet förnybart. Det är även den typ av emballage som ger bäst ventilation och högst avdunstning. Nackdelarna är att papperspåsen är mer känslig för väta än de andra alternativen och levereras i buntar vilket är mindre praktiskt för hushållen.

Bioplastpåsen

Bioplastpåsen består av upp till 80 procent förnybar råvara och dess främsta fördelar är att den tål väta bättre än papperspåsen samt att den smidigt förpackas på rulle. Nackdelen är att bioplastpåsen har en begränsad hållbarhet i och med att nedbrytningsprocessen påbörjas efter cirka två år vilket gör den obrukbar. Det är därför även en fråga om att inte köpa in för stora lager eftersom risken finns att nedbrytningsprocessen då hinner påbörjas innan påsarna kommit till användning.

Polyetenpåsen

Samma fördelar gäller även för polyetenpåsen – den förpackas på rulle och står emot väta. I och med att plast håller helt tätt ventileras inte matavfallet, och ingen avdunstning kan ske vilket innebär att betydligt mer vätska behöver transporteras. Materialet är heller inte nedbrytningsbart överhuvudtaget och därigenom det minst miljövänliga alternativet. Påsen måste även rivas och separeras från matavfallet vilket kräver särskild utrustning.

Valet av påse för matavfall är inte självklart

Det finns som synes för- och nackdelar med varje system. Så vilket ska man då välja? Många kommuner har idag matavfallsinsamling och flertalet låter avfallet gå till rötning där biogas och biogödsel kan utvinnas. 2016 genomfördes en studie i syfte att utreda vilken betydelse valet av materialet på påsarna som används vid insamling kan ha på biogödselns kvalitet. Resultatet visade sig vara svårbedömt eftersom samtliga materialtyper har för- och nackdelar som väger relativt lika mot varandra. Därför finns inga tydliga rekommendationer att ge.

Utgångspunkten för materialvalet baseras av denna anledning i hög grad på de befintliga lokala förutsättningarna för hantering av påsarnas materialslag. Samtliga rötningsanläggningar kan ta emot papperspåsar, men det är inte lika självklart att polyeten och bioplast kan hanteras.

Oavsett vilken typ av påse du väljer så finns de i San Sacs sortiment. Vi erbjuder helhetslösningar för matavfallsinsamling med all den kringutrustning som krävs för ett fullgott system. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att fatta rätt beslut för just din kommun – kontakta oss här!