Tvåfackskärl för mat och avfall minskar svinnet och förbättrar miljön i Karlstad

Tvåfacks sopkärl i Karlstad

För att nå högt ställda miljömål har villahushållen i Karlstad i över 10 år haft möjligheten att lämna sitt rest- och matavfall i tvådelade sopkärl. Efter några inledande utmaningar fungerar upplägget i dag mycket bra och både hushållen och sopbilschaufförer är nöjda med systemet. I dag hämtas även papper och plast i tvåfackskärl. Christer Bergqvist som är Entreprenadansvarig för återvinningstjänster hos Karlstads Energi AB delar med sig av sina erfarenheter.

Regeringens miljömål är att minst en tredjedel av Sveriges matavfall ska behandlas biologiskt år 2023. Karlstad som vill vara en hållbar stad har höjt ribban lite till. De siktar på att 80 procent av alla hushåll ska sortera sitt matavfall och på detta sätt bidra till att matresterna blir en del av kretsloppet.

En hållbar lösning

Arbetet med hållbarhet är inte nytt i Karlstad. Tvåfackskärl började ställas ut år 2008 till villahushållen, men arbetet startades upp något år tidigare med planering och förberedelser.

– Vi började fundera på vilka tekniker vi skulle kunna implementera för att få villa hushållen att slänga mindre och för att vi på bästa sätt skulle kunna ta hand om matavfallet och då även minska restavfallet, säger Christer Bergqvist och fortsätter.

– Vi kom fram till att den bästa lösningen för att effektivt hämta både matavfall och restavfall vid samma runda var att införa tvåfack 240L avfallskärl och tömning med standard baklastande 2-facksbilar.
Christer Bergqvist berättar att de även började hämta avfall varannan vecka i stället för varje vecka.
– Eftersom avfallet inte hämtades lika ofta och det inte heller fanns plats med lika mycket restavfall i förhållande till tidigare kunde vi så att säga ”tvinga” hushållen till ett förändrat beteende och styra dem till att slänga mindre, restavfall, och därmed sortera bättre, säger Christer.

 

Hushållen förändrade sitt beteende

Det fanns en hel del utmaningar för villahushållen när de skulle komma igång med utsortering av sitt matavfall.

– Men det gav sig med tiden när hushållen fick förståelse för att volymen i avfallskärlet för restavfall minskade och de fick svårt att få plats med restavfallet om de inte sorterade ut förpackningar och matavfall.

Hushållen lärde sig också löpande hur de skulle göra eftersom chauffören gjorde en visuell kontroll vid tömning och lämnade en lapp direkt vid avfallskärlet om det upptäcktes att avfallet lämnats felaktigt eller om kärlen stod på fel håll så att chauffören tvingades dra fram kärlet och vända på det.

Mindre påse – mindre fastfrysning

Den första tiden förekom även problem med att matpåsen frös fast i kärlet. Detta då matpåsen tenderar att expandera vid minusgrader. Åtgärderna för att minska problematiken blev att använda en mindre papperspåse samt att ändra fackindelningen i kärlet från 70/30 till en 50/50 delning.

– Vi insåg också att det är viktigt att ha bra ventilation i och runt påshållaren för att fukten skall kunna dunsta bort, och kan man låta den stå 2-3 dgr och avdunsta minskar också risken för fastfrysning. Vidare är det bra att vara försiktig så att påsen inte spricker vid byte. Den tål en hel del men varsam hantering vid byte av påse är viktigt, förklarar Christer.

Utmaningarna lösta i dag

Enligt Christer Bergqvist är både chaufförer och hushåll i dag väldigt nöjda med det här systemet.

– I dag är också renhetsgraden på matavfallet väldigt hög och hushållen lämnar även ifrån sig mindre restavfall. Dessutom ser chaufförerna stora fördelar med att tömma mat och restavfall på en gång och slippa åka flera rundor. Detta gör hämtningen hanterbar både ur ett arbetsmiljöperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv.

Samma system för plast och papper

Sedan två år tillbaka erbjuder Karlstad kommun även samma 2-fackskärl för hämtning av papper och plast, med fackindelning 50/50.

Erbjudandet har rullats ut i etapper, och enligt Christer Bergqvist är det hitintills 14 procent av villahushållen som är anslutna utav cirka 16 000. Löpande är det fler hushåll som ansluter sig och nöjdheten hos anslutna kunder är hög, vilket har givit förhoppningar om att nå 30 procent redan år 2022.

– Vi gjorde en förstudie som visar att ett 2-fackskärl med papper och plast minskade den redan låga volymen restavfall med 10% och volymen insamlat matavfall ökade med 25% hos villaägarna. Siffror som är ett stort incitament, för Karlstad, till att införa fastighetsnära insamling vid villa av dessa två fraktioner.

Vad det gäller andelen papper och plast insamlat så nås uppsatt målbild på 30 kg plast och 60 kg pappförpackningar per ansluten villa och år, säger han och fortsätter:

– Att vi nu hämtar mat, restavfall, plast- och pappersförpackningar vid villahushållen med samma typ av sopbil är väldigt praktisk då det ger synergier i fordonsflottan, kärl och bemanning.

Märker ni någon skillnad på kärl och bilar från olika leverantörer?

– Nej, egentligen inte. Till för något år sedan levererade PWS kärlen, i dag är det San Sac. Jag tycker inte att det finns någon skillnad på kärlen från dessa olika leverantörer. De fungerar i stort lika bra. Samma sak gäller sopaggregaten i bilarna. Just nu har vi mestadels sopaggregat från Norba, men vi märker ingen större skillnad på aggregat från Joab. De är båda byggda för att kunna hantera avfall och hämtning på ett bra sätt.

Vilka tips vill du ge till andra kommuner som ska börja hantera matavfall?

– Det är viktigt att inse att det tar tid att få abonnenterna att göra rätt. Det är en läroprocess och hushållen måste få information i god tid. Hur ska kärlen placeras vid hämtning? Vad får man slänga i matavfallet? Hur använder man påsarna och hur undviks fukt, och lukt? Man bör också vara beredd på att bemöta problematiken med mask sommartid – ett problem som avtar över tid då abonnenter lär sig hantera påsen och försluta den väl.

Är du nyfiken på tvåfackskärl och hur hushållen i din kommun kan bli bättre på att sortera och återvinna? Kontakta oss på San Sac så tar vi en titt på era förutsättning och behov.

Läs gärna mer om tvåfackskärl och hur de används i Karlskrona med sidlastare här>>