Ett lyft för tvåfackskärl i Karlskrona

Tvåfackskärl med sidlastare San Sac
Tvåfackskärl med sidlastare i Karlskrona

När Affärsverken i Karlskrona fick frågan om de, som första aktör i världen, ville testa en helt ny typ av sidlastare som kunde hantera tvåfackskärl var de inte sena att tacka ja. Den nya avfallslösningen gav Karlskronaborna bättre möjligheter till fastighetsnära insamling av papper och plast. Pilotprojektet föll väl ut – både villaägarna och Affärsverken var nöjda med denna nya innovativa lösning som har flera fördelar.

Affärsverken levererar el, fjärrvärme, stadsnät och hanterar stora delar av Karlskronas kommuns avfall och sortering. I kommunen har sidlastande bilar använts för att hämta hushållens brännbara avfall sedan 1995. Det har fungerat mycket bra, men det har funnits en utmaning.

– Våra sidlastare har bara kunnat hantera tömning av ett avfallskärl med en fraktion i taget, vilket därmed krävt två lyft. Chauffören måste först lyfta det ena kärlet, släppa bromsen och sedan köra fram och lyfta det andra kärlet. Det tar tid, säger Robert Malmgren, produktansvarig för renhållningsområdet Cirkulär på Affärsverken.

Framtidssäkra fastighetsnära avfallslösningar för sortering av förpackningar

När San Sac, leverantör av avfallskärl, och Joab, tillverkare av skåp som kärlen töms i på bilen, ringde upp Robert Malmgren och berättade att de skulle bygga om en sidlastande bil för tvåfackskärl blev han därför väldigt intresserad.

– Om några år kommer det att vara krav på att hushållen ska ha möjlighet att sortera och lämna förpackningar fastighetsnära. Det kommer innebära att det blir mer avfall att hämta i separata fraktioner. Vi vill framtidssäkra verksamheten och testar därför gärna nya moderna och flexibla lösningar för att ta reda på vad som passar de olika typerna av boenden vi har i Karlskrona; som villor, radhus, flerfamiljshus och husen på öarna i skärgården, säger han. 

Robert Malmgren Karlskrona

Karlskrona antar utmaningen att testa svårare fraktioner

Robert Malmgren visste sedan tidigare att det går bra att tömma glas och metall från ett tvåfackskärl, och ville därför testa om det gick lika bra med papper och plast.

– Den största mängden förpackningar som hushållen lämnar ifrån sig är just papper och plast. Det är också svårare att tömma denna typ av avfall. Papper kan vara skrymmande och plast expanderar och kan fastna i kärlen. Att hitta en bra lösning som fungerar för alla parter där villaägaren får bra service med minimalt antal avfallskärl samtidigt som lösningen är kostnadseffektiv skulle vara optimalt för framtiden, säger han.

Pilotprojektet då avfallshämtning skedde med sidlastare med tvåfackskärl från San Sac genomfördes hos 48 villaägare. Testet pågick under tre månader, från februari till april.

Fördelar med sidlastare för tvåfackskärl

Efter utvärderingen av testet konstaterar Robert Malmgren att alla inblandade är nöjda med resultatet. Efter vissa initiala modifieringar fungerade bilen väldigt bra och det gick att tömma kärlen utan att något avfall hamnade fel. Även själva tömningen av förpackningsmaterialet på mottagarstationen gick smidigt.

– Vi har en stor förpackningsanläggning och att det kom in mer avfall än vanligt, varannan vecka under testperioden, gjorde inte någon märkbar skillnad i volym. När vi sedan kontrollerade avfallet märkte vi att hushållen varit mer måna än vanligt och särskiljt plast från papper i sorteringen, till exempel plastkorken från mjölkförpackningen, säger Robert Malmgren.

Han ser flera fördelar med att använda sidlastare för tvåfackskärl.

– Sidlastaren kan köras och hanteras av en person, jämfört med baklastare som antigen kräver att personen som kör går ur för att hämta och tömma kärlen eller att det är två personer, där en kör och den andra lastar. Det blir såklart en stor besparing när chauffören bara behöver göra ett lyft utan att gå ur fordonet, cirka 15–30 sekunder per hushåll och så har man tömt två fraktioner.

Positiva villaägare

Villaägarna var också positiva till att lämna förpackningar hushållsnära. 91 procent av de 40 hushåll som svarade på uppföljningen efter testperiodens slut, gav näst högsta eller högsta betyg på en sexgradig skala.

Dessutom noterade chauffören som hämtade avfallet att det blev 20 – 30 procent mindre restavfall genom att plast- och pappersförpackningar sorterades separat.

– Restavfallskärlen var tidigare överfulla, men nu låg rätt avfall på rätt ställe, vilket var ytterligare en positiv effekt, säger Robert Malmgren.

Fastighetsnära insamling med SULO Decem tvåfackskärl
Fastighetsnära insamling med SULO Decem tvåfackskärl

Delaktighet – en framgångsfaktor

Enligt Robert Malmgren är delaktighet den främsta framgångsfaktorn i projektet.

– Alla inblandade var delaktiga hela vägen, från hushållen till chauffören. Dessutom hade kärlleverantören San Sac och skåptillverkaren Joab ständig kontakt med chauffören, vilket gjorde att vi kunde göra justeringar vart efter, säger han.

Nu får framtiden utvisa om Karlskrona ska införa detta system eller ej. En sak är säker; Affärsverket kommer lägga ett gott ord för lösningen.


Fakta om fastighetsnära insamling

Regeringen har beslutat att alla bostäder i Sverige ska ha tillgång till bostadsnära insamling år 2025, med ett delmål om 60 % till 2021. I praktiken innebär det att alla fastigheter i Sverige ska ha tillgång till insamling för alla återvinningsfraktioner vid tomtgränsen.  Från år 2023 krävs tillstånd av Naturvårdsverket för att bedriva fastighetsnära insamling. Bara nationella aktörer kan få detta tillstånd. Det är den aktör som får nationellt tillstånd av Naturvårdsverket för att bedriva hushållsnära insamling som i slutändan bestämmer vilken lösning som kan implementeras i en kommun.

Läs också: Bostadsnära insamling – för- och nackdelar med olika lösningar för din kommun