Ökad kunskap skapar ekonomisk vinning och en starkare miljöprofil för butiker

My project-1 (21)

Genom att öka kunskapsnivån hos butikspersonal och handlare, om avfallshantering och återvinning, kommer vi på sikt att kunna bygga ett mer hållbart samhälle. Dessutom finns det ekonomiska incitament för butiker att bli bättre på återvinning. Nyckeln är att få förståelse för hela avfallskedjan – från inleveranser och val av distributörer, till hur personalen faktiskt hanterar avfallet i butiken.

Vi har tagit pulsen på säljare på ATS-Orwak, som dagligen är i kontakt med butikschefer och handlare. De ser att det finns ett behov av ökad kunskap och förståelse för hur avfallshanteringen i butiken faktiskt spelar en viktig roll – både ur ett miljöperspektiv och ur finansiell synvinkel.

– Jag är ofta ute hos kunderna för att förstå deras verksamheter och se hur de jobbar ”på riktigt”. Varje kund har sina specifika och lokala förutsättningar, och det är viktigt att hitta den lösning som kommer att fungera optimalt i praktiken – och även ge önskvärt resultat. För många av våra kunder är det primärt de ekonomiska incitamenten som styr; hanteras avfallet rätt innebär det minskade kostnader.

Få kontroll på smygande avfallskostnader

Kostnaderna smyger sig ofta på successivt, i takt med att verksamheten växer. Det är ovanligt att en verksamhet går direkt från en liten mängd avfall, till betydligt större. Därför är det lätt att bli hemmablind om man inte börjar överväga alternativen och de eventuella vinster som kan göras genom att se över avfallshanteringen i butiken.

– I den initiala kunddialogen får jag ibland höra butikschefen säga: ”Jag tror inte att vi har så mycket sopor…” Ofta betyder det att man inte riktigt vet. Då hjälper vi till att göra en finansiell kalkyl som många gånger visar att antalet tömningar gått från en gång i månaden, till varannan vecka, och numera en till två gånger i veckan. Om man räknar på detta kan man undvika att dras med en lösning som en gång i tiden fungerade bra, men som i nuläget inte alls passar behoven, säger Rikard.

Lokala förutsättningar styr avfallstaxan för butikerna

Vid det här laget har de flesta butiker förstått att man som butik kan få betalt för att källsortera och återvinna. Dessvärre finns det även andra, större faktorer som påverkar.

– Har du butik på en ort där det finns en stor återvinningsanläggning med god avsättning, kan du få relativt bra betalt för det återvinningsbara materialet. Om du däremot verkar på en ort utan närhet till en sådan anläggning kanske materialet måste transporteras långa sträckor, lastas om, köras vidare för att sedan lastas om igen – och så vidare. På så vis skapas fler och längre led i den logistiska kedjan, som alla innebär ytterligare kostnader. Därför kan ersättningen se olika ut beroende på lokala förutsättningar. Dessutom styr naturligtvis världsmarknadspriserna ersättningsnivåerna för materialslagen.

Hemläxa till fastighetsbolagen för avfallshantering i gallerior

Ingår butiken i en koncern kan det från koncernnivå komma direktiv kring hur avfallshantering och återvinning ska eller bör hanteras i butiken. Att stärka varumärket genom en tydligare miljöprofil kan bli en viktig konkurrensfördel.

Det finns stor förbättringspotential när det gäller avfallshanteringen för butiker i gallerior. Där styrs butikernas avfallshantering helt av vilken lösning som gallerian och dess fastighetsägare erbjuder.

– Fastighetsbolagen kan bli bättre på att analysera och identifiera vem som kastar vad och i vilka volymer; och debitera därefter. De kan exempelvis införa modernare och enklare möjligheter för butikerna att ”göra rätt” så att sopsorteringen blir bättre.

Butikens yta avgör inte mängden avfall

Idag fungerar det ofta så att den enskilda butiken i en galleria betalar en viss procent i sophanteringsavgift, baserad på butikens yta.

– Det finns inget som säger att en liten butiksyta omsätter en liten mängd wellpapp eller att en stor butik omsätter mycket. Betalar du en fast avgift blir det dessutom bekvämt att göra sig av med avfallet på enklast möjliga sätt, vilket gör att återvinningsbara material går till förbränning. Det finns oerhört mycket man kan göra för att styra hela avfallsförfarandet i en mer rättvis riktning.

Generellt finns det fortfarande mycket att göra och ta tag i när det gäller avfallshantering och återvinning i svenska butiker. För dig som är butikschef eller handlare är det önskvärt att du har koll på siffrorna och utgifterna, den tid som personalen lägger på avfallshanteringen och även fundera på om befintlig avfallslösning eventuellt behöver uppgraderas. Vi på ATS-Orwak tar gärna diskussioner och vill också inspirera genom att dela med oss av best practice och berätta om hur komprimeringslösningar kan vara ett sätt att förenkla återvinning.