Nära samarbete med toppmodern containerfabrik i Polen

containerfabrik

[hscp class=”ingress”]Att tillverka en container kan te sig enkelt – några plåtbitar som ska svetsas samman och målas. Verkligheten är en annan och tillverkningen behöver leva upp till höga krav på kvalitet, hållbarhet, säkerhet och ingenjörsmässighet. En container behöver kunna stå emot väder och vind, smällar, långa transporter och olika typer av material som containern fraktar eller lagrar. ILAB Container AB i Tranås har ett tätt partnersamarbete med sin containerfabrik i Polen. Jim Isaksson, VD på ILAB, berättar om varför man väljer att jobba med en istället för flera containerfabriker, och resan dit.[/hscp]

På 2000-talet tillverkades containrar utifrån 2D-ritningar till skillnad mot dagens 3D hantering- vilket ibland ställde till det. Varje svetsare byggde lite efter tycke och smak när ritningarna inte räckte till. Även om det fanns tydliga instruktioner på fabriken om hur svetsningen skulle gå till kunde det skilja sig mellan olika fabriker. På den tiden arbetade ILAB Container AB, likt konkurrenterna, med flera olika fabriker. Detta eftersom fabrikerna ofta var små och inte hade kapacitet nog att tillverka större volymer.

Utmaningar i fabriker om produktion sker på olika ställen

Att arbeta med flera fabriker resulterade i flera utmaningar. Dels var det svårt att ha koll på leveranser och logistik när flera fabriker var involverade som dessutom kanske inte var vana att hantera stora produktioner. Dels var det tidskrävande att åka runt, koordinera samt kontrollera att tillverkningen gick till på ett korrekt sätt. Det behövdes också uppföljning på att krav på arbetsmiljö efterlevdes. Ett annat problem var att om en kund beställde 100 likadana containrar så fanns det en risk att alla inte blev lika. Till exempel 70st som kom från en containerfabrik kunde skilja sig från de 30 st som kom från en annan.

Tillsammans istället för ”vi” och ”dem”

ILAB inledde samarbetet med fabriken ZPUH JK Milosz Kiedrowski redan 2001 och därefter har relationen fördjupats. JK, som fabriken kallas, är den containerfabrik som levererar samtliga containrar till ILAB. Jim berättar.

– När jag kom in i bolaget 2014 så besökte jag givetvis fabriken och fascinerades av att medarbetarna pratade om oss som ett bolag – inte ”vi” och ”dem”. Vi lever verkligen i symbios och lär av varandra.

Personal från ILAB och JK sitter ofta ner för att tillsammans utveckla miljötänk, säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet. Att implementera olika standarder och miljöcertifikat är lättare med en part.

– Att ILAB och JK har ett så tätt och hälsosamt samarbete medför stora fördelar för våra kunder. Vi får bättre precision när det gäller kvalitet och leveranstid jämfört med våra konkurrenter. Det ska vara en självklarhet att kunden som gör en extrabeställning får en exakt likadan produkt som tidigare leverans.  Något som fortfarande inte är självklart i den här branschen tyvärr.

Materialcertifierat stål från SSAB

Stålet i containrarna köps in med materialcertifikat från SSAB, vilken också är en viktig samarbetspartner och leverantör till ILAB och JK.  ILAB och SSAB har kontakt varje vecka för att diskutera olika konstruktioner och hur materialet bäst utnyttjas. SSAB bidrar med hållfastberäkningar och rekommendationer om vad som är mest effektivt. Ett nytt kvalitets-
ledningssystem för svetsning, standarden EN ISO 3834, implementerades år 2017. Något som ILAB troligtvis är ensamma i branschen om att ha infört. Att dessutom ha kontroll på att medarbetarna som jobbar i fabriken har bra skyddsutrustning är viktigt. Alla som blästrar eller målar i fabriken måste ha skydds- och filterutrustning på sig. Detta kanske många också tror är en självklarhet men som flera fabriker och leverantörer fortfarande struntar i.

ILAB är stolta över sin containerfabrik och visar gärna upp den för kunder

– Det händer ibland att större kunder vill besöka fabriken, något som vi gärna faciliterar då vi är oerhört stolta och gärna vill visa upp den. Jag tror att samtliga som vi tagit med till JK i Polen har blivit imponerade och sagt att vi ligger långt före våra konkurrenter. Vi vill ju visa upp och få upp ett miljömedvetande hos våra kunder, så att de med egna ögon får se hur det kan se ut på en containerfabrik i Polen. Fabriken bidrar stort till att vi får höga värden i våra kundundersökningar och att vi generellt har ett bra rykte i branschen, avslutar Jim.
Du som köper containrar, ta reda på fakta om din containerleverantörs fabrik eller fabriker innan du beställer fler. Vill du veta mer om samarbetet med vår containerfabrik? Kika gärna på filmen nedan eller läs mer på ILABs hemsida.