SSAB om skillnader på höghållfaststål och standardstål

_DSC4535obr

För att möta branschen och samhällets allt större miljökrav tillverkar ILAB Container största delen av sina lastväxlarcontainrar i höghållfaststål som är starkare än vanligt stål. Det är en lösning som är mer miljöriktig och som ger bättre styrka till ett bättre pris.

Sedan många år tillbaka samarbetar ILAB med den svenska ståltillverkaren SSAB. Här har man tillsammans tittat på lösningar och material om vad som är bäst lämpat för just containrar.

– För att kunna gå ner i plåtdimension behöver man ett höghållfaststål, exempelvis Strenx 700 MC, tidigare kallat Domex 700 MC. Allt har med sträckgränsen att göra vilket innebär att du inte behöver samma mängd material för att få samma bärförmåga. Säger Tomas Visur, Design Specialist på SSAB.

Reducera materialtjockleken men behåll styrkan

När man använder ett höghållfaststål kan man alltså minska materialtjockleken men behålla styrkan, vilket också innebär att till exempel en 40m³ lastväxlarcontainer reduceras med 600 kg. Det här gör att det krävs mindre bränsle vid transport av containern, vilket i sin tur leder till mindre CO2-utsläpp. En lättare container gynnar också slutanvändaren som istället kan nyttja de 600 kg som reduceras från containerns totalvikt till last istället.

Välj stål anpassat för rätt behov

I branschen så är det vanligt att prata stålkvalitéer i form av standardstål S235, vilket är ett stål som väl passar containrar där du inte behöver ha allt för tung last, exempelvis i vipp, liftdumper-och frontlastarcontainrar där volymen är mindre. Frank Ruijs, Technical Development Manager på SSAB förklarar skillnaden på S235 och Strenx 700 MC.

– När man pratar om sträckgräns i stål så pratar man i enheten MPa (MegaPascal) Pascal (Pa) är SI enheten för spänning. S235 är ett låghållfast standardstål som har en sträckgräns på 235 MPa och passar containrar som inte kommer upp i höga lastningsvolymer. Strenx 700 MC är ett höghållfaststål som har en sträckgräns på 700 MPa och är mer anpassat för containrar där du har en högre lastvikt och volym. Strenx 700 MC har dessutom jämna produktegenskaper och en utmärkt svetsbarhet.

”Allt har med sträckgränsen att göra”

Med en högre sträckgräns och seghet på stålet, likt Strenx 700 MC, kan man alltså reducera plåttjockleken utan att det påverkar styrkan. Faktum är att oavsett om du går ner 1 mm i vardera sida så kan styrkan fortfarande vara bättre. Nedan visar en tabell vad en plåttjocklek i Strenx 700 MC motsvarar en plåttjocklek i S235 med tanke på bärförmågan.

 

 

SSAB
Sveriges ståltillverkare specialiserade i höghållsfaststål. SSAB är en global leverantör med mer än 50 länder av kontor, är över 17 000 anställda och har största marknaden i Europa- främst Norden. Utöver den europeiska marknaden förutom Sverige som har tre ståltillverkningar och Finland två stycken, så finns ytterligare två stycken ståltillverkningar i USA. SSAB är specialiserade på specialstål/höghållsfaststål som skiljer dem från andra tillverkare och är världsledande på marknaden. SSAB:s mest kända varumärke är Strenx och Hardox.