Hemköp i Vrigstad satsar på sortering och återvinning av avfall

HemköpVrisgtad Bal

[hscp class=”ingress”]Hemköp i Vrigstad drivs av familjen Thor sedan 70-talet och är idag den enda butiken på orten, som ligger mellan Värnamo och Vetlanda. Magnus Thor är butikschef och leder arbetet i butiken för de omkring tio anställda. Butiken har  vuxit genom åren och där med även mängden avfall som behöver hanteras. Man sorterar och återvinner i så hög grad om möjligt och wellpapp utgör merparten av det avfall som hanteras, vilket numera komprimeras i balpressen Orwak Power 3420.  [/hscp]

Avfallshanteringen mer tidskrävande i takt med att verksamheten växte

För att komprimera wellpappen har butiken länge använt sig av balpress – en maskin som pressar samman alla kartonger för att göra dem mer lätthanterliga. Magnus berättar varför det har varit viktigt för verksamheten:

– Hade vi inte haft en balpress så hade hela lagret varit fullt av tomemballage. Avfallshanteringen underlättas oerhört av att kunna komprimera wellpappen på det här viset.

Maskinen som användes tidigare fyllde sin funktion i början, men i takt med att butiken växte så räckte den inte riktigt till. Arbetet blev tidskrävande då balpressen hade för låg kapacitet i förhållande till hur mycket emballage som behövde hanteras. Personalen blev tvungen att tömma den flera gånger dagligen. Vid stora varuleveranser kunde antalet uppgå till sex tömningar på en dag. Behovet av en ny balpress med större kapacitet ökade i takt med att butiken växte. Flödet på wellpapp blev till slut så stort att hanteringen med den äldre balpressen blev problematisk.

Ingen annan leverantör var aktuell

Bortsett från begränsningarna i fråga om kapacitet så var personalen väldigt nöjd med balpressen och valde därför att återigen investera i en Orwak-produkt. Någon annan leverantör var egentligen aldrig aktuell. När beslutet om att en ny balpress väl hade fattats, var processen för leverans och installation väldigt smidig. Magnus poängterar att en av de stora fördelarna med just Orwak är att de finns lokalt och att de ger väldigt bra service:                       – Representanter från Orwak kom hit och visade personalen hur utrustningen fungerade. Det visade sig vara en väldigt enkel och användarvänlig lösning och trots att den hade större kapacitet tog den inte upp mer utrymme än vad den gamla balpressen gjorde.

Tid och yta de stora besparingarna

I och med att färre tömningar av balpressen nu behöver göras sparas både tid för personalen och hanteringen av avfall blir betydligt smidigare. Magnus, igen: – Har vi förberett och tömt maskinen på morgonen behöver vi numera inte göra en enda tömning under dagen. Det funkar klockrent – vi har praktiskt taget inte haft några avbrott sedan den installerades. Hanteringen har även förenklats för återvinningsbolaget som hämtar wellpappen, eftersom de nu kan rulla ut avfallet på pallar.

[hscp class=”facts af-right”]

Nya balpressen: Orwak Power 3420

Förra balpressen: Orwak 5070

[/hscp]

– Jag rekommenderar alla butikschefer att överväga att införskaffa en balpress. Han pekar huvudsakligen de mätbara besparingarna i form av tid – i och med att personalen inte behöver tömma avfallet lika ofta – och ytan på lager och lastkaj.

Läs hela caset om   Hemköp Vrigstad!