Så stjäl avfallshanteringen dina resurser i butiken

Orwak tidstjuvar

[hscp class=”ingress”]Att packa upp varor är en naturlig del av vardagen i dagligvaruhandeln. Så naturligt att de flesta sällan tänker på all den tid som läggs på emballageavfall! Avfallet upptar dessutom utrymme på de redan så begränsade lagerytorna och ger upphov till stora transportkostnader. Tid och resurser som istället hade kunnat läggas på det ”riktiga” arbetet ute i butiken…[/hscp]

Hantering av avfall tar tid…

I dagligvaruhandeln levereras ofta varor i varierande intervall – och mycket åt gången. En stor del av butikspersonalens arbetsdag går då åt till att avemballera alla dessa varor som ofta är packade i såväl wellpapp som plast. Vi på ATS-Orwak menar att den tid som personalen i dagligvaruhandeln lägger på att hantera avfall skulle kunna reduceras avsevärt med rätt hjälpmedel. Om mindre tid läggs på avfallshantering kan personalen istället tillbringa mer tid ute i butiken tillsammans med kunder.

Butikerna har tidigare ”löst” problemet genom att slänga allt material i en och samma container som sedan hämtas på beställning, men avfallsförbränning är kostsamt och många butiker vill därför hellre sortera avfallet. Det finns fortfarande butiker som inte känner till att man även kan få betalt för plast och wellpapp som går till återvinning. Lägre förbränningskostnader och dessutom betalt för återvinningen, med andra ord. Problemet är att manuell hantering – att skära och vika kartongerna för att separera materialslagen – kan ta ytterligare tid i anspråk.

… Plats

Lagerytorna i en butik är i de flesta fall väldigt begränsade – ofta beroende på skyhöga kvadratmeterpriser, där själva butikens yta måste prioriteras framför lagrets. Om man då samtidigt behöver hantera stora mängder avfall, som är skrymmande, uppstår problem. Viktigast är ju att det finns plats för varorna.

Allra helst vill man kanske bara bli av med emballaget så fort som möjligt för att frigöra yta. Förpackningarna slängs hela, vilket givetvis är ett sämre alternativ ur miljösynpunkt, då samtligt avfall på så sätt går till förbränning. Dessutom är detta något som dagligvaruhandlaren måste betala för, och de tidigare nämnda intäkter man räknar hem av att sortera och återvinna avfall går förlorade.

… Och kostar pengar

Om personalen inte skär och viker emballaget då varorna packas upp, kommer avfallscontainern snabbt att fyllas upp. Fler tömningar och transporter måste beställas vilket i förlängningen blir dyrt, särskilt med tanke på att det som fraktas bort, till stor del består av luft. Vi menar att alltför få tar sig tid att se över sina transportkostnader – innan de skenat iväg:

Det är snarare regel än undantag att avfallsmaterialet tar onödigt stor plats i containrarna. Att man börjar fundera kring varför tömningarna sker så ofta handlar snarare om en känsla, än att man har gjort faktiska beräkningar på det. Vid det laget kan tömningarna ske så ofta som varje dag.

Men det behöver inte göra det!

Större dagligvarukedjor har, förutom krav på kostnadseffektivitet, har ofta även press på sig, från såväl ledning som konsument, att hantera avfall på ett sätt som går i linje med miljömässiga krav. Många är idag exempelvis ISO-certifierade och frågan om avfallshantering och CO2-utsläpp blir desto viktigare.

Sättet företaget väljer att behandla emballageavfallet på i mångt och mycket handlar om vilka volymer avfall som hanteras i verksamheten. Ju större volymerna är, desto större är incitamentet att exempelvis investera i en komprimator eller en balpress. Vilken lösning som väljs baseras på kundernas individuella behov – vilken volym av avfall som hanteras, eller hur stor yta som finns att tillgå, exempelvis.

[hscp class=”facts af-left”]

Fyra fördelar med balpressar och komprimatorer för dagligvaruhandeln:

  1. Effektiviserar varu- och avfallshanteringen och skapar ordning och reda på begränsade lagerytor.
  2. En maskin gör jobbet, istället för att personalen ska lägga tid på att skära, vika och hantera materialet.
  3. Såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar genom att göra avfallet till en resurs. Materialet är en återvinningsbar råvara och behöver inte gå till förbränning.
  4. Komprimeringsmaskinen blir en mindre återvinningsstation och kan sortera materialet i olika fraktioner vilket förenklar uppdelningen av material.

[/hscp]

Det finns lösningar som är dockade mot husfasaden, så att kunden kan slänga ut hela kartonger genom ett hål i väggen. Det sparar både tid, genom att slippa gå ut, och yta, genom att maskinen står utomhus. Det går även att välja en produkt av praktisk storleksordning, så att den får plats inomhus – spannet på storlekar är stort.

De som känner att resurserna tryter som en följd av den tid, det arbete och de kostnader som avfallshanteringen innebär, vill vi avslutningsvis råda att se över alternativen:

Hitta en leverantör för balpressar och komprimatorer med lång erfarenhet i branschen. Givetvis ska gott rykte väga tungt och därför är just långvarig erfarenhet en fördel. Hör er för med kolleger i branschen – om de fortfarande använder utrustning som tillverkades för många år sedan är detta något som tyder på god kvalitet.