Film: Vad ska du tänka på vid köp av container? Och vad kan gå fel?

Bild Pierre 1024x656

Det finns mycket att tänka på vid inköp av containrar och det är ofta många frågor som ska redas ut innan man bestämmer sig för ett köp. Pierre Brannestam på ILAB Container hjälper dig med sina bästa råd och tips för ett lyckat containerinköp.

Du kan även läsa tips och råd i containerguidens första del här.