Containerguiden; Att tänka på när du köper container

Köpa container

[hscp class=”ingress”]Inom återvinningsbranschen kan det vara alltifrån säljare, till arbetsledare eller administratörer som lägger container-beställningar. Kunskapen om vilka faktorer produktvalet ska baseras på ligger därför på olika nivåer, varför misstag lätt kan uppstå – som sedan visar sig bli dyrköpta.[/hscp]

Marie Löfvén är regional säljare för södra Sverige på ILAB Container och ansvarar för kunder inom alla kategorier – alltifrån enskilda åkare till filialansvariga eller containerparksansvariga på större renhållningsbolag. Hon har själv arbetat på ett av de större bolagen och har god kunskap om hela spannet från materialval till hur en container ska hanteras på bästa sätt:

– Vi tar löpande emot frågor från potentiella köpare och har därför en god förståelse för hur köpresan ser ut och vilka funderingar som dyker upp i olika faser. Det händer att den som lägger beställningen aldrig tidigare köpt in en container. Det är därför inte helt ovanligt att vi får guida kunden rätt, från början till slut.”

Containerns användning och innehåll avgör val av containertyp

Containrar finns i en mängd olika storlekar. I valet av container är därför det inledande steget att ta reda på var och hur containern är tänkt att nyttjas. Det är således viktigt att man har helt klar för sig vilket material containern ska innehålla och hur containern ska transporteras samt med vilket fordon.

– Det har bland annat att göra med vilken vikt som containern kommer att belastas med och som en följd av det, hur tåligt stålet behöver vara. Det är exempelvis stor skillnad mellan att slänga wellpapp i en container och att slänga metallskrot. Är det vätska i avfallet är det ju även viktigt att containern inte läcker och så vidare.

Syftet med att förvissa sig om vilken container som passar för vad är naturligtvis att containern ska hålla så länge som möjligt.

Somligt material har stor metallpåverkan – speciellt om det är organiskt eller blött. Det kan då krävas särskild ytbehandling. Vad containern klarar för material handlar alltså om såväl mekanisk som kemisk belastning. Kort sagt: vad konstruktionen och stålet i containern håller för. Syftet med att förvissa sig om vilken container som passar för vad är naturligtvis att containern ska hålla så länge som möjligt.

Fokusera inte på detaljerna

Ofta har köparen redan en containerlösning och vill då antingen byta ut den i sin helhet eller göra någon förändring av den befintliga lösningen för att den ska bli lite bättre. Fokus hamnar många gånger på en alltför detaljerad nivå, något som Marie i största möjliga mån vill avråda från:

– Ju fler speciallösningar man försöker arbeta fram, desto större är risken att fel uppstår och desto mer bekymmer orsakar det oftast.

– Därför försöker vi i den mån det går leda våra kunder mot de standardlösningar som finns och som vi vet fungerar. Det är faktiskt en av våra viktigaste uppgifter: att få köparen att förstå att avfallet sällan är av en så särpräglad karaktär att specialbyggen krävs. De är dessutom i regel väldigt dyra och inom avfallsbranschen, som arbetar mot låga marginaler, vill man helst inte betala mer än nödvändigt.

Säkerhet framför allt

 

Marie betonar också vikten av att välja produkter som är säkra att använda – med CE-märkta* tak och tydliga användarmanualer och instruktioner.

[hscp class=”facts af-right”]

* CE-märkning

Maskindirektivet är framtaget för att säkerställa arbetsmiljön för människor som arbetar med olika maskindrivna produkter, bland annat för att människor inte ska komma till skada. För produkter som är att betrakta som maskiner (exempelvis containrar med tak som har inbyggd el, pneumatik eller hydraulik) måste vissa kriterier uppfyllas. CE-märkningen är en produktmärkning som talar om att produkten överensstämmer med EU:s grundläggande krav på hälsa, säkerhet, funktion och miljö samt att föreskriven kontrollprocedur har följts.[/hscp]

– De som använder våra produkter befinner sig i riskabla miljöer. Dels är det en fråga om trafiksäkerhet, i och med att avfallsfyllda containrar transporteras på våra vägar. Där får det givetvis inte inträffa något, då det skulle kunna få ödesdigra konsekvenser. Hantering av avfall omfattar många riskfyllda moment – det är oerhört stora krafter som är i arbete då containrarna öppnas.

Anledningen till branschens fokus på säkerhet är att det genom åren har inträffat olyckor i branschen. Det kan bero på slarv i hanteringen eller att användaren tar genvägar och inte följer anvisade instruktioner. Samtidigt går det inte att bortse ifrån att anställda inom transportnäringen ständigt arbetar under tidspress. Nya lösningar utvecklas kontinuerligt med avsikt att eliminera så många riskmoment som möjligt.

Fyra vanliga missar vid upphandling av container – och hur du undviker dem

 1. Containern är oanvändbar
  Lösningen du har köpt kanske inte passar för svenska fordon – lastväxlarramar har exempelvis olika standard på olika platser i världen, vilket innebär att du inte ens kan använda containern. Säkerställ därför att den håller svensk standard.
 2. Lösningen håller inte för det du ska använda den till
  Se till att din leverantörs produkter håller den kvalitet som utlovas genom att göra noggrann research före köp och välj en produkt som håller för det material som den ska fyllas med.
 3. Utebliven eller sen leverans
  En order ”försvinner” inte bara. Dra öronen åt dig om du får dålig återkoppling på lagda ordrar – det kan vara ett tecken på att leverantören har missat beställningen på ett eller annat sätt. Detta kan i slutänden medföra att de inte kan leverera inom utlovad leveranstid. Kort och gott: se till att den leverantör du väljer har återkopplat och bekräftat ordern. Kundreferenser kan ge en god indikation om huruvida de håller måttet eller ej.
 4. Dålig kvalitet
  En vanlig miss är att priset får styra. Lågt pris är dock inte alltid ett tecken på en god affär. Leverantören kan välja att sänka priset för att vinna fler affärer. Risken är då att de måste tulla på kvalitet och konstruktion. Se därför till att din leverantör uppfyller kraven på miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetscertifiering.

Här kan du läsa om containerguidens andra del.