”Det blir alltid billigare att sortera avfallet”

1024x656COLOURBOX12628278_container cardboard_edit

[hscp class=”ingress”]Hur du hanterar ditt avfall på ditt lager och logistikcenter kan göra stor skillnad i både kostnad och tid. För billigast och effektivast avfallshantering är det starkt rekommenderat att du sorterar allt ditt avfall och slänger det i olika behållare. Beroende på vilken typ av avfall du hanterar finns det lösningar optimerad just för din situation.[/hscp]

De vanligaste typerna som hanteras på lager och logistikcenter är wellpapp, brännbart, mjukplast och trä, i den ordningen. Då olika avfallslösningar lämpar sig för olika typer av avfall är det viktigt att inte bara se till mängden avfall, utan också till vilken typ av avfall det rör sig om.
– När vi besöker våra kunder tittar vi inte bara på hur mycket avfall de hanterar utan också vad avfallet består av. Om det rör sig om wellpapp, som det ofta gör, måste vi även titta på vilken densitet wellpappet har, är det en-, två- eller trelagers well, och vilka mått har kartongerna. Allt detta spelar in när vi rekommenderar avfallslösning, säger Joakim Odengård, ansvarig Region Syd, ATS-Orwak.

För klena maskiner – ett av de vanligaste felen

När avfallslösningen inte anpassas efter den typ av avfall som ska hanteras resulterar det ofta i onödigt tidskrävande och ansträngande hantering av avfallet. Om maskinerna som används inte är kraftfulla nog för att komprimera avfallet måste personalen själva hjälpa till och manuellt försöka trycka ihop avfallet.
– Det är ganska vanligt att maskinerna är för svaga, vilket göra att komprimatorn inte kan svälja så mycket avfall som den borde. Resultatet blir att personalen får stå och hoppa i containern för att få ner mer avfall, vilket inte bara är en säkerhetsrisk, det kostar även pengar i form av personalens tid, säger Joakim Odengård.

Sortera rätt från början

Att sortera allt avfall direkt på lagret är det billigaste och bästa sättet att hantera sitt avfall. Den optimala lösningen består av en komprimator per avfallstyp då det minimerar antalet transporter vilket sparar pengar och är bättre för miljön. Att slänga allt material i samma container eller komprimator kan kännas lättare, men med rätt lösning behöver det inte ta mer tid att sortera avfallet istället.
– Om man bara sorterar rätt vid källan så tar det ingen extra tid. Du behöver dessutom inte betala någon behandlingsavgift till återvinningsbolaget för att de ska sortera ditt avfall. Det blir alltid billigare att sortera avfallet, säger Joakim.
I och med att avfallshanteringen digitaliseras och automatiseras allt mer blir också arbetet med att sortera skräpet lättare och lättare. Med självkörande truckar som tar avfallet från plockstationerna till komprimatorerna behöver lagerpersonalen bara se till att lägga rätt typ av avfall i rätt kärl vid plockstationen, resten sköts automatiskt.

Centraliserad eller decentraliserad avfallshantering – utrymme och avstånd avgör

Målet när en ny avfallslösning planeras för ett lager eller logistikcenter är framförallt att spara så mycket tid, och därmed pengar, som möjligt. Det är även viktigt att frigöra yta så snabbt som möjligt så att den ordinarie verksamheten kan flyta på smidigt utan störningsmoment. Utöver avfallet måste man därför också titta på vilka förutsättningar som finns i lokalen.
– Vi tittar mycket på hur långt avfallet måste transporteras för att komma ut till komprimatorn på utsidan av lagret. Är det långt och svårt att transportera kan det vara en idé att ha balpressar eller brikettpressar vid plockstationerna för att inte lägga för mycket tid på att gå fram och tillbaka med avfallet, förutsatt att det finns utrymme för bal- eller brikettpressar inne på lagret, säger Joakim Odengård.
Avfallet som pressas ihop redan vid plockstationerna kan sedan transporteras ut till komprimatorn på utsidan. Ett tillvägagångssätt som resulterar i betydligt färre turer fram och tillbaka till komprimatorn än om avfallet inte pressas ihop vid plockstationerna. Därmed sparas både tid och pengar.

Har du planer på att bygga nytt, bygga ut eller flytta ett centrallager eller ett distributionslager, ta gärna kontakt med oss på  ATS-Orwak så kan vi vägleda dig om vad som borde vara den optimala avfallshanteringslösningen för din verksamhet eller läs våra tips och råd här