Ny- eller ombyggnation av lager och logistikcentraler – börja planering av avfallshanteringen i tid

Avfallshantering lager och logistik
Avfallshantering lager och logistik

[hscp class=”ingress”]Vid ombyggnation eller nybyggnation av lager och logistikcentraler är det viktigt att planera in avfallshanteringen i ett tidigt skede. Om planeringen påbörjas för sent i processen tas ofta fel, eller i värsta fall inga, beslut vilket leder till dyra, ineffektiva lösningar som dessutom påverkar arbetsmiljön för de som jobbar på lagret.[/hscp]

Håkan Eriksson är sedan 2011 Team Leader på ATS-Orwak och träffar ofta lagerchefer och logistikansvariga för att se över och diskutera avfallshanteringslösningar i Stockholmsområdet. Han har tyvärr sett en del exempel på hur det kan gå när avfallshanteringen på lager och logistikcenter glömts bort, planerats in för sent eller helt enkelt nedprioriterats.

– Jag ser alltför ofta att företag har en oförståelse kring sin egen avfallshantering. De är hemmablinda och ser inte att de i dagsläget har en ineffektiv lösning.

Enligt Håkan finns det självklart också exempel på företag som själva upptäckt att befintlig lösning inte riktigt funkar som det ska, men majoriteteten vet inte ens om att de har ett problem.

Avfallshantering för lager och logistik är långt ifrån högprioriterat

Problemet som ofta orsakar dyra och ineffektiva avfallslösningar är att tankarna kring vart och hur skräpet ska försvinna från lagret infinner sig alldeles för sent i byggprocessen. Det innebär att avfallslösningen måste anpassas efter det som redan är byggt, vilket kan innebära att de bästa lösningarna inte längre är möjliga.

– Det man primärt tänker på när ett nytt lager ska byggas är in- och utleveransen av varor, hur mycket varor som ska hanteras, var ska de lastas in och packas upp och var ska de packas och skickas iväg. Vilka mängder emballage samt var det genereras glöms ofta bort, säger Håkan Eriksson.

Det här tillvägagångsättet skapar dåliga förutsättningar för att få till en optimal avfallshantering – slutresultat består ofta av speciallösningar som blir onödigt, dyra dels på grund av att det blir mycket dyrare att ta fram lösningar som inte är standard och dels på grund av att mycket arbetstid läggs på att hantera skräp.

Beslut fattas på hög nivå utan hänsyn till avfallshanteringen för lager och logistik

Oavsett om det rör sig om ett nytt lager som ska byggas eller en flytt av hela verksamheten inklusive lagret, så är beslutet ofta taget på hög nivå i organisationen. Det kan bland annat röra sig om ett lager som flyttar in i en byggnad ursprungligen avsedd för kontor.

– Då ledningen ofta är ovetandes om hur man historiskt har jobbat med uppackning, hantering, transport och bortforsling av avfall, fattas beslut om lösning utan att ta hänsyn till vilken som är den optimala avfallslösningen för det specifika lagret, säger Håkan Eriksson.

Dålig planering av avfallshantering skapar sämre arbetsmiljö för lagerpersonalen

Det är inte bara verksamheten som blir lidande i form av ökade kostnader och minskad effektivitet när avfallshanteringen inte planeras ordentligt. Arbetsmiljön för de som jobbar på lagret riskerar också att bli sämre om inte rätt hjälpmedel och maskiner finns på plats.

Ett exempel är att lagerpersonal kanske lyfter kärl, som ofta är tunga, högt för att kunna tömma dem. Det är ett långt ifrån ergonomiskt arbetssätt som underlättas med automatiska kärlvändare.

Underdimensionerat – det vanligaste felet för lager och logistikcentraler

En annan risk med illa planerad avfallslösning är att den blir underdimensionerad. Maskinerna är för små för mängden avfall och inkastet är för litet för att lagerpersonalen enkelt ska få plats med allt skräp. Konsekvensen blir att lager- och logistikpersonalen måste lägga mycket tid på något som egentligen borde gå snabbt och enkelt.

– Jag har sett lagerpersonal som fått stå och trycka till avfallet med en pinne för att det ska gå ner i maskinen. Det blir inte hållbart i längden att hålla på med så mycket manuellt arbete och att behöva stå och vänta på att maskinen ska bli klar för att kunna slänga i mer avfall. Avfallet ska bara snabbt ner i maskinen för att lagerpersonalen därefter ska kunna gå därifrån och glömma skräpet.

Har du planer på att bygga nytt, bygga ut eller flytta ett centrallager eller ett distributionslager, ta gärna kontakt med oss på ATS-Orwak så kan vi vägleda dig om vad som borde vara den optimala avfallshanteringslösningen för din verksamhet.