Arbetsmiljö i fokus när SUEZ väljer containertak med borrmaskinshydraulik

Suez Recycling-borrmaskinshydraulik-ILAB-Container-arbetsmiljö-

SUEZ är en samarbetspartner inom återvinning och avfallshantering som tillsammans med sina kunder bidrar till den cirkulära ekonomin och en mer hållbar framtid. I Sverige finns de på 65 orter, med omkring 1 050 medarbetare, 56 egna återvinnings- och mottagningsanläggningar och sköter olika typer av avfallshantering i drygt 40 kommuner för cirka 1,7 miljoner invånare. Ett av dessa uppdrag är sedan januari 2020 att driva en återvinningscentral åt Knivsta kommun med borrmaskinshydraulik.

SUEZ övertar driften för Knivsta Kretsloppspark

Vid årsskiftet 2019/2020 tog SUEZ över driften för återvinningscentralen Knivsta Kretsloppspark efter ett gediget förarbete där Stefan Svanberg varit projektsamordnare. Hans uppdrag inom SUEZ innefattar bland annat att i uppstartsfasen samordna alla de många delar som då behöver hanteras – anställning av personal, inköp av utrustning, tillståndshantering med mera. I detta projekt agerar SUEZ på uppdrag av Knivsta kommun och Stefans roll har varit att realisera driften i enlighet med kommunens villkor och önskemål.
För planering av driften är inköp av containerlösningen en viktig del. I urvalet av containerlösningar är exempelvis storleken relativt given eftersom anläggningen har utformats med dessa i åtanke. De måste exempelvis ligga i rätt nivå för att kommuninvånarna ska kunna slänga avfallet från ramperna. Men det finns andra urvalshänseenden att ta ställning till. Varje arbetsdag måste taken till containrarna öppnas och stängas av personalen. Det kan bland annat skötas med vinschar och olika typer av hydrauliska lösningar.

Taköppning – fysiskt ansträngande och frekvent arbete

Pumphydraulik är en lite äldre teknik som tar tid och är fysiskt ansträngande. Vinschlösningar innebär samma problematik och innefattar enligt Stefan även en viss säkerhetsrisk. Vinschar kan slitas och försvagas utan att det märks. Om ett containertak då står öppet med en ofullständig säkerhetslåsning kan det få fruktansvärda följder. Särskilt med tanke på att det rör sig privatpersoner vid containrarna som oftast inte känner till riskerna. Stefan berättar:
– Ett stort antal containertak ska ju stängas på kvällarna och öppnas för centralens öppettider. Ett viktigt arbetsmoment för personalen på återvinningscentralen där vi måste tillgodose en god arbetsmiljö. Säkerhet är naturligtvis också väldigt viktigt. Dessutom måste det gå något sånär fort – arbetstiden ska ju helst inte gå åt till att öppna och stänga tak. Därför sökte vi en taklösning där öppning och stängning kunde ske med maskinell hjälp.

Borrmaskinshydraulik gör jobbet med maskinell kraft

Ytterligare en lösning är så kallad borrmaskinshydraulik. För taköppning används kraften från en borrmaskin. Fördelarna är främst en snabbare och smidigare hantering vid öppning av många flak samt att det skapar bättre och säkrare arbetsmiljö där personalen inte behöver slita på kroppen. Stefan, igen:
– Överlag känns hydraulik mer stabilt – framförallt för personalen som använder den. Säkerhetsmässigt arbetar vi ständigt för att eliminera riskmoment så långt det är möjligt. Detta är en väldigt frekvent arbetsuppgift och då blir det lämpligt på många olika sätt att ta maskinell hjälp. Dessutom anser vi att lösningen var förhållandevis kostnadseffektiv. Det här är de första containrarna med borrmaskinshydraulik som vi använder och visar det sig fungerar bra för oss är jag övertygad om att vi kommer att använda det för andra verksamheter. Jag har svårt att se att vinschar kommer att få ett uppsving om hydrauliska lösningar av den här typen fungerar bättre.

Bra samarbete med containerleverantören

Stefan poängterar att SUEZ har goda erfarenheter av att samarbeta med ILAB Container vilket gjort att de ofta prioriteras som inköpskanal. Detta var även en anledning till att man från SUEZ sida valde att inte söka erbjudanden hos konkurrerande verksamheter. Stefan avslutar:
– Även på konstruktionsnivå har ILAB varit mycket behjälpliga. Om eventuella förändringar, anpassningar eller tillägg i konstruktion och anordning har önskats så upplever vi god respons och kontakt med dem som utvecklar containerlösningarna.

På bilden ses några av de levererade containrarna med borrmaskinshydraulik till Suez

Förutom borrmaskinshydraulik så finns även hydraulik med fjärrkontroll. Båda alternativet är väldigt fördelaktiga rent arbetsmiljömässigt. Nyfiken att veta mer? Då kan du läsa mer om hydraulik med fjärrkontroll här.