Fjärrkontrollshydraulik förbättrar arbetsmiljön för Wettern Logistik

fjärrkontrollshydraulik_container med hydraulik

[hscp class=”ingress”]Wettern Logistik är ett familjeägt transportförmedlingsföretag och åkeri som grundades 1946. Bolaget erbjuder transporter inom bygg och anläggning, biobränsletransporter och renhållning. Företagets VD och delägare, Christer Svensson berättar hur en kundförfrågan gjorde att man hade behovet av ett bredare erbjudande och därför tog man kontakt med ILAB Container för att få hjälp.[/hscp]

Åkeribolaget Wettern Logistik har idag 17 egna transportfordon, utöver det ytterligare 25 stycken som de transportleder. De är verksamma i Småland och Östergötland och arbetar huvudsakligen med att köra grus och spannmål. En av Wettern Logistiks största kunder är Tekniska Verken i Linköping. På uppdrag av dem transporterar Wettern Logistik biogödsel runt om i länet samt råvaror till Tekniska Verken för produktion av biogödsel. Det var inom det senare området som kravet på nya containrar kom till.

– Doggy, som tillverkar hundmat, har ett avtal med Tekniska Verken om leverans av restprodukter för produktion av biogödsel. Vi i vår tur har ett avtal med Tekniska Verken att sköta transporten av restprodukterna från Doggy till dem, säger Christer Svensson.

Lag ställer krav på täckning av container

Restprodukterna som blir över från Doggys hundmatstillverkning klassas som den typ av containerinnehåll som enligt lag kräver att containern måste täckas vid lagring och transport – restprodukterna kan nämligen dra till sig fåglar och andra djur. Doggy ställde därför krav på att containrarna skulle vara enkla och smidiga att öppna och stänga.
Den tidigare lösningen med manuell kapelltäckning fungerade inte bra då personalen på Doggy ibland struntade i att täcka containrarna då det var för jobbigt.

Doggy informerade Tekniska Verken om problemet, vilka i sin tur vände sig till Wettern Logistik.

– Vi fick förfrågan om att ordna containrar med en smidigare öppningsanordning som skulle förbättra arbetsmiljön och underlätta det dagliga arbetet med att fylla och tömma containrarna, säger Christer Svensson.

Fjärrkontrollshydraulik var den enda lösningen som mötte kraven

I sin jakt på en passade containermodell stötte Christer Svensson på ILAB Container. Efter att ha diskuterat med en expert på ILAB landande man i att containrar med elhydraulisk öppning styrd av fjärrkontroll var den enda lösningen som fullt ut mötte kraven från Doggy och Tekniska Verken.

– ILAB visade tidigt att de var den enda leverantören som hade en lösning som passade det vi letade efter. Jag fick förtroende för att de skulle kunna lösa vår utmaning.

Samarbetet med ILAB fungerade smärtfritt redan från början

Christer Svensson upplevde redan från början att han fick god kontakt med ILAB Container. Med ett bra ritningsunderlag och god kontakt med konstruktionsavdelningen på ILAB fick Wettern Logistik en bra uppfattning om vad de faktiskt beställde.

– Vi fick tydliga ritningar och förstod verkligen kvalitén och tankarna bakom containrarnas konstruktion och funktionalitet. Det gjorde att det kändes väldigt tryggt att beställa från ILAB Container.

Precis som känslan vid beställningen så har containrarna fungerat klanderfritt sedan inköp.

– Vi på Wettern Logistik, men även Doggy och Tekniska verken är mycket nöjda. Hittills har vi bara haft ett enda problem med de här containrarna under de tre åren vi har haft dem. Och det var att batteriet tog slut i en av fjärrkontrollerna. Det har verkligen varit helt smärtfritt och gått bättre än man vågat drömma om, säger Christer Svensson.

Wettern Logistik och Doggy ser flera positiva resultat av containerinköpet, dels en avsevärt förbättrad arbetsmiljö för de som hanterar containrarna och dels tidsbesparingar då containrarna inte längre behöver vevas upp manuellt.

Vill du se mer om taklösningar eller detaljer på ILABs fjärrkontrollshydraulik? Klicka här.