Wellpapp- framtidens förpackningsmaterial

wellpapp

Wellpapp är idag världens mest använda material för transportemballage och den vanligaste typen av förpackningsmaterial. Materialet erbjuder dessutom nästan obegränsade möjligheter att framställa emballage och förpackningar med olika egenskaper och former. Trots att wellpapp används så frekvent har det, och förpackningsmaterial överlag, historiskt inte betraktats som ett intressant ämnesområde. Vi har talat med Gunilla Jönson, professor emerita inom förpackningslogistik, som framhåller raka motsatsen: –”Förpackningar är spännande!”

Intresset och förståelsen för förpackningarnas betydelse ökar och ämnet diskuteras nu på ett helt nytt sätt. Vad beror det på?

– Att förpackningar blev mer intressant för konsumenter var en följdeffekt av matsvinnsdebatten under 2010-talet. Det var först då som sambandet mellan matens hållbarhet och hur den förpackades fick uppmärksamhet i media. Även återvinningsdiskussionen har medfört en större medvetenhet hos konsumenterna om förpackningarnas betydelse. Ur logistiksynpunkt hade däremot ämnet förpackningar varit en viktig fråga under längre tid. Redan under 1960-talet gick man inom livsmedelsbranschen samman, för en standardisering av butiksförpackningarnas storlek, för att passa de pallar som används i distributionen och på så sätt underlätta hanteringen.

Hur påverkar den ökande e-handeln förhållningssättet gentemot förpackningar?

När e-handeln var ny användes ett begränsat antal standardlådor i wellpapp för att skicka produkter. Förpackningsstorleken var inte anpassad efter produkten vilket innebar att alltför stora lådor skickades för en betydligt mindre produkt. Med åren har insikten vuxit om att hanteringen måste göras så effektiv som möjlig. I Sverige har vi historiskt, och än idag, varit duktiga på att arbeta aktivt med att hanteringen måste effektiviseras då mängden paket som skickas ökar. De stora digitala marknadsplatserna som Amazon, exempelvis, utvecklar nu system för att enkelt avläsa optimal volym på förpackningen för den produkt som beställs, så att fel storlek på förpackning inte används. Även förpackningstillverkarna har varit lyhörda för den ökande mängden paket. De erbjuder nu betydligt fler alternativ och förpackningarnas utformning blir mer och mer sofistikerade.

Vad kommer wellpapp att spela för roll för framtidens förpackningar?

Jag tror definitivt på wellpapp som ett förpackningsmaterial för framtiden. Papperstillverkarnas utvecklingsarbete av materialet är något som en vanlig konsument normalt sett inte har någon kännedom om – men det är mycket avancerat. Vi kan idag exempelvis tillverka förpackningar med betydligt mindre material, som är mycket tunnare än wellpappen var förr, men som samtidigt är mycket starka. Wellpapp är ett otroligt intelligent material som kan anpassas för användning till vilken produkt som helst. En liten mängd material som blir oerhört starkt. Jag har svårt att tänka mig att man hittar ett annat material som slår wellpapp. Särskilt eftersom det idag finns väldigt etablerade returcykler där materialet kan återanvändas. Framtiden för wellpapp bedöms med andra ord väldigt god med ett fortsatt stort behov av det.

Hur kommer den ökande mängden av wellpappmaterial att påverka hur vi hanterar det som avfall?

Butikerna kommer i hög grad att fortsätta hantera sitt wellpappmaterial så som man har gjort tidigare eftersom det redan finns etablerade, effektiva system med komprimatorer och balpressar. Sedan är det naturligtvis en fråga om hur butikerna kommer att se ut i framtiden. Men sannolikt är det de större flödena utanför butikslokalerna kommer att ligga i fokus. De större logistikcentraler som byggs i takt med att e-handeln växer har också färdiga system för hantering av förpackningsmaterial. Den stora knäckfrågan är faktiskt konsumenterna och jag är övertygad om att många av de stora fastighetsbolagen idag tittar närmare på lösningar för bostadsnära hantering av wellpappmaterial. Mycket kommer till syvende och sist att handla om hur stor fastigheten eller föreningen är. Förpackningarna måste ju komprimeras på ett korrekt sätt för att inte kostnaderna för avfallshanteringen ska skena iväg. Därför måste det finnas olika alternativ på lösningar för att förenkla hanteringen av förpackningsavfall så att det även blir kostnadseffektivt.

Vilken är den största utmaningen inom förpackningslogistik idag?

Sättet som vi hanterar förpackningsmaterial på idag fungerar än så länge bra. Men i takt med att e-handeln växer bryts de etablerade formerna upp. Tidigare har systemen varit relativt enkla och distributionen har bara utgått från ett fåtal stora kanaler. Nu utvecklas hybrider och det adderas kompletterande kanaler, med andra typer av leveranssätt. Hanteringen blir därför alltmer fragmenterad – produkterna levereras på många olika sätt, genom många olika leverantörer. Utmaningen är därför att få alla delar att fungera som ett och samma system – eller åtminstone i givna flöden. I slutänden är det konsumenten som behöver ta ett större ansvar för förpackningsavfallet. Här krävs både information och rätt förutsättningar för sortering. Det kommer även att krävas samarbeten, företag emellan, som promotar en cirkulär ekonomi.