Vad du ska tänka på för att få optimal avfallshantering på ditt lager

Avfallshantering lager och logistik

[hscp class=”ingress”]Lager och distributionscenter är ofta mycket stora, bestående av flera våningar och ibland även flera byggnader. Hanteringen och transporten av avfall kan bli en rejäl utmaning i den här typen av miljöer. Vid nybyggnad eller tillbyggnad av lagerutrymmen är det viktigt att organisera avfallshanteringen strategiskt och effektivt så att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Tyvärr händer det att avfallshanteringen glöms bort eller nedprioriteras i planeringsstadiet, vilket kan resultera i onödigt kostsamma och ineffektiva lösningar. I den här artikeln går vi igenom vad som är viktigt att tänka på gällande avfallslösningar när du ska bygga nytt eller bygga till.[/hscp]

Oavsett vad som har föranlett en nybyggnad eller tillbyggnad av ett lager eller logistikcenter så ser utmaningarna ungefär likadana ut. Peter Sangemark arbetar som Key Account Manager på ATS-Orwak och har varit inblandad i många projekt där nya lager ska byggas eller befintliga ska byggas ut.

– Det spelar egentligen ingen roll ifall det handlar om ett lager eller logistikcenter, principen är den samma. Det är varor som kommer in och varor som skickas iväg, och kvar blir massa avfall, ofta i form av plast och wellpapp.

Optimera dyrbar butiksyta och lagringsyta med effektiv avfallshantering

Ett av de vanligaste skälen till att ett nytt lager byggs är för att ha ett gemensamt centrallager och på så vis optimera butiksytorna genom att så långt det är möjligt få bort lageryta från de enskilda butikerna. Men med ett stort centrallager kommer också mer avfall och högre krav på effektiva lösningar för avfallshantering.

– Den alltid förekommande utmaningen vid nybyggnad eller tillbyggnad är att få ut maximal lagringsyta på så liten yta som möjligt. Lagringsyta är värdefullt och därför krävs smarta lösningar för att optimera den yta man har att jobba med, säger Peter Sangemark.

Tänk på avfallshanteringen redan från start

Ett vanligt fel många gör när de planerar för ett nytt, eller tillbyggnad av, lager är att de glömmer att tänka på hur allt avfall ska hanteras. Enligt Peter Sangemark är det här en väldigt vanlig miss för så väl små som större företag.

– Det är väldigt vanligt att hela lagret ritas klart och att man först därefter börjar titta på avfallslösningar. Det kan få dyra konsekvenser och resultera i ett mindre effektivt lager.

Det optimala för både kunden och för ATS-Orwak menar Peter Sangemark är när de som leverantör får vara med redan i ett tidigt stadie och komma med förslag och rekommendationer.

– Om vi får vara med i ett tidigt skede, redan när lagret planeras och börjar ritas, kommer vi att kunna rekommendera annorlunda lösningar än om vi först senare blir tillfrågade. Då är chansen större att vi får till en hållbar lösning istället för en nödlösning för att avfallshanteringen inte tagits hänsyn till.

Räkna på hur det faktiskt kommer att se ut och titta på liknande exempel

Det ett företag som ATS-Orwak gör när de kommer in tidigt i processen vid ett lagerbygge är först och främst att skapa sig en bild av hur allt kommer att se ut när det är klart. Vad kommer det vara för intag av varor? Vilken typ av emballage rör det sig om? Och i vilken mängd? Hur kommer förflyttningarna av avfall att se ut inne på lagret, centraliserat, decentraliserat eller kanske en kombination?

– Man måste ställa de rätta frågorna Det blir ju självklart lite av en gissning men man måste göra en ungefärlig uppskattning av vilken typ av avfall det kommer att röra sig om och i vilka volymer. Därefter kan man börja fundera på lösningar och framförallt titta på liknande lager för att se hur de har löst sin avfallshantering. Då vi på ATS-Orwak har hjälpt en mängd lager- och distributionscenter med avfallshantering, har vi en hel del best practice och kunskap med oss i bagaget säger Peter Sangemark.

Det blir dyrt att göra fel så gör rätt redan från början

Grundläggande för att nå smarta avfallslösningar är alltså att involvera en leverantör av avfallslösningar redan från början i processen. Se det inte som att de dyker upp och löser ett problem när lagret redan är på plats. Involvera avfallsbolaget och låt dem vara med och ta fram en bra lösning från början.

– Det kan bli väldigt dyrt att göra fel när det kommer till avfallshantering. Man ska komma ihåg att avfall alltid kostar pengar och att det inte går att tjäna pengar. Däremot går det att spara väldigt mycket pengar med rätt lösning.