Upplevelseparken Universe låter gästerna sitta på sju ton avfall

Universe Danmark återvunnen plats

[hscp class=”ingress”]Universe Science Park på Jylland i Danmark, har denna sommar haft sju ton plastavfall utplacerat i parken som gästerna har fått sitta på.[/hscp]

Samtliga bord och bänkar i upplevelseparken Universe har bytts ut och in kom istället bord och bänkar från Rubaek & Co. Rubaek i Danmark ingår i San Sac Group. Borden och bänkarna är tillverkade i 100 % återanvänd plast, vilket motsvarar 465 000 plastpåsar.

Universe Science Park är en allmännyttig stiftelse med målsättningen att intressera barn och unga för naturvetenskap, teknik och företagande. Det har man lyckats med genom att bygga en vetenskaps- och upplevelsepark i staden Nordborg på den danska ön Als, där barn och vuxna leker sig till kunskap.

– Varför vi så gärna vill engagera barn och unga i naturvetenskap, teknik och företagande? Jo, för att på så sätt kunna stötta arbetet för en hållbar, global utveckling på sikt. Därför utgår vi från FN:s 17 globala mål i planeringen av parkens utveckling. Bytet av bord och bänkar till 100 % återvunnet material går i linje med det tolfte globala målet, som handlar om att säkra en hållbar förbrukning och hållbara produktionsformer, säger Torben Kylling Petersen, vd på Universe.

Rubæk & Co. säljer mer och mer återvunnen plast – både färdiga lösningar som bord och bänkar, blomlådor och staket, men även specialframställda lösningar. Brädor i återvunnen plats kan exempelvis ersätta vanligt trä. Rubæk & Co. har byggt allt ifrån skjul och terrasser till en 500 meter lång gångstig i Skagen, där knappt 25 ton återvunnen plast användes. Produkterna är tillverkade i 100 % återvunnen plast – och är 100 % återanvända.

– Vi är glada över samarbetet och för att våra möbler i återvunnen plast kan infria Universes önskemål och krav. Återvinningsplast är ett bra alternativ för Universe, eftersom det, utöver att det är en hållbar produkt, även är otroligt slitstarkt och kräver minimalt underhåll, säger Rubæk & Co.’s vd Brian A. E. Jørgensen.

För mer information om Rubaek, besök hemsidan>>

För mer information om Universe, besök hemsidan>>