Självkörande truckar optimerar logistiken på varulagret

truck 1024x656

[hscp class=”ingress”]För att avfallshantering ska bli så effektiv och tidsbesparande som möjligt på ditt lager kan du inte bara titta på vilka maskiner som behövs, även logistiken inne på lagret spelar in. Hela avfallsflödet behöver optimeras: från att skräp genereras vid uppackning av varor, transporteras inne på lagret, komprimeras i komprimatorn eller balpressen, till att skräpet hämtas och transporteras till en återvinningsstation. Denna artikel fokuserar på hur du kan uppnå en smidig och effektiv transportering av avfallet inne på lagret.[/hscp]

Utöver att fel avfallslösning kostar mycket pengar då väldigt mycket arbetstid måste läggas på att ta hand om avfallet och manuellt transportera det från uppackning till komprimatorn, finns det flera andra negativa konsekvenser fel avfallslösning för med sig.

Som ansvarig för Region Syd på ATS-Orwak har Joakim Odengård stor erfarenhet av avfallshantering på lager och vet vad som funkar, och inte funkar.

– Om man bara ser till de ekonomiska aspekterna så kan ineffektiva avfallslösningar få flera negativa konsekvenser. Förutom att medarbetarna lägger onödigt mycket arbetstid på avfallshanteringen så ökar också antalet transporter med avfall från lagret då containern behöver tömmas oftare om man inte har en bra komprimator. Något som också såklart har en dålig inverkan på miljön.

– Gör man det svårt att sortera avfallet så går man miste om både kostnadsbesparingar och möjlig vinst. Välsorterat avfall är dels mycket billigare att hantera och dels går det faktiskt att sälja wellpapp om det inte är uppblandat med massa annat, fortsätter han.

Även personalsäkerhet och arbetsmiljö är två aspekter som kan bli lidande om avfallshanteringen inte fungerar bra. Det kan resultera i en direkt farlig arbetsmiljö där lagerarbetaren tvingas ställa sig och hoppa i containern för att trycka ihop avfallet vilket bland annat kan leda till spikar i fötterna. Att lagerarbetarna manuellt måste stå och skära isär avfallet ger också upphov till diverse skador så som till exempel skärsår.

Stort e-handelslager intresserar sig för högteknologisk avfallslösning med avancerad lagerlogistik

Ett stort lager i Sverige som hanterar väldigt mycket varor som säljs via nätet stod inför en avfallsutmaning. Den stora mängden inkommande varor som plockades upp för att sedan packas om, genererade stora mängder av emballage som de behövde göra sig av med på ett smart sätt. Det stora fallet av avfall vid de olika plockstationerna resulterade i så mycket som uppåt 50 tömningar av kärlen per dag. Tömningarna stal mycket arbetstid på lagret.

– De insåg att de behövde hjälp att optimera sin avfallshantering, framför allt i form av logistiken inne på lagret. För att möta den stora mängden avfall som faller varje dag föreslog vi en modern högteknologisk lösning som involverar självkörande truckar, en lösning vi sett fungerar väldigt bra hos en av våra kunder i Holland, säger Joakim Odengård.

Alla plockstationer har sin egen behållare, eller kärl, som fylls med emballage som blir över vid upplockning. När kärlet är fullt skickas en signal till en av de självkörande truckarna på lagret. Trucken kommer då och hämtar upp kärlet och kör det bort till kärlvändaren och komprimatorn. Där töms avfallet ner i komprimatorn och trucken kör sedan tillbaka med det tomma kärlet till plockstationen.

– Den här typen av lösning är unik i Sverige och jag spår att fler kommer att vilja anamma den här typen av smarta och effektiva lösning. En självkörande truck av den här typen kan göra 80 tömningar om dagen. I det här fallet har man idag en person som jobbar heltid med att manuellt tömma kärl, vilket gör att man med den föreslagna lösningen spara in en heltidstjänst, säger Joakim Odengård.

En kunnig leverantör ser till att ni får maximalt tillbaka på er investering

När en kunnig och erfaren leverantör av avfallslösningar tas in för att lösa problem eller konsulteras vid nybyggnation görs ett gediget förarbete. För att se till att du får bästa tänkbara lösning med maximal avkastning på investeringen görs alltid en ROI-kalkyl där man först tittar på dagens hantering och sedan jämför med hur det skulle se ut med en ny lösning. Det här gäller all typ av utrustning, självklart balpressar och komprimatorer men också kringliggande utrustning för transport och hantering av avfall inne på lagret. Det kan röra sig om truckar, transportband, kärlvändare eller mer omfattade lösningar i form av IT-system för automatiserad avfallshantering. Med det som grund kan du svart på vitt se vilka besparingar du kan göra med en bättre avfallslösning.