Så arbetar världens största varuhus Gekås med avfallshantering och återvinning

TjejHelg_Ullared_2016_hogupplost

Gekås i Ullared är ett av Sveriges mest populära besöksmål och räknas idag som världens största varuhus. Att ett varuhus med 4,8 miljoner kunder, som shoppar varor för 5,3 miljarder kronor årligen omsätter en hel del avfall är uppenbart. Inge Nilsson ansvarar för miljöfrågor och avfallshantering på Gekås och berättar om arbetet med hållbarhet, som omfattar såväl verksamheten i varuhus och lager, som nätverket av leverantörer. Ambitionen är att genom en rad olika åtgärder minimera miljöpåverkan i verksamhetens vardag.

I likhet med de flesta butiker och varuhus så utgör wellpapp och plast merparten av avfallet. Inge Nilsson berättar om arbetet med att återvinna wellpapp som sedan blir nya kartonger.

– På Gekås i Ullared återvinns så mycket wellpapp att om en enda stor kartong skulle byggas av materialet, så skulle den bli en kilometer bred, tre kilometer lång och fyra meter hög. Däri skulle du kunna parkera 38 800 lastbilar med släp på 25 meter. Det är vad de 3000 ton wellpapp som varje år återvinns på Gekås motsvarar.

Brister i det förebyggande underhållsarbetet

– Jag påbörjade min karriär på verkstadsgolvet och har sedan arbetat mig uppåt, berättar Inge. Jag har bland annat arbetat på både Värö Bruk och Ringhals och mitt tekniska kunnande och intresse är det som gjort att jag engagerat mig mycket i hur vi använder våra maskiner för avfallshantering. Det var så jag identifierade bristerna i det förebyggande underhållsarbetet.

Inge började arbeta på Gekås 2008. Servicearbetet bestod då snarare i att laga när det var panik än att arbeta förebyggande. I kontakten med ATS-Orwak utarbetades därför en plan för återkommande underhåll där intervaller för service på  brikettpressar Brickman och balpressar fastställdes. På så sätt har man kunnat säkerställa att komprimeringsmaskinerna aldrig blir stillastående till följd av fel.

– Tidigare var det acceptabelt att en maskin kunde stå still en hel förmiddag. Man körde helt enkelt balpressarna och brikettpressarna tills de gick sönder. Men i längden är det inte hållbart – mängden kartong kommer ju inte att minska bara för att en brikettpress stannar. Ger man däremot maskinerna rätt förutsättningar för att fungera optimalt, så ökar chanserna avsevärt att de faktiskt gör det också, säger Inge.

För hanteringen av såväl wellpapp som plast använder Gekås en mängd komprimeringsmaskiner. Dels balpressar som används till plast och pressar samman den till balar, dels brikettpressar som trycker ihop kartongerna till briketter.

Delaktig i produktutvecklingen

Genom samarbetet med Orwak har Inge själv i hög grad blivit delaktig i hur somliga av komprimeringslösningarna har kommit att vidareutvecklas. Bland annat upptäckte han att en äldre typ av brikettpress Brickman arbetade betydligt snabbare än den nya:

– Vid nästa servicetillfälle ifrågasatte jag detta och efter ytterligare mätningar tillsammans med Orwaks personal såg vi att mina jämförelser stämde. Hydrauliken i den gamla maskinen visade sig vara anpassad för att klara utomhustemperaturer, vilket gav effekten att den blev snabbare. Min kravställning blev därför att den nya maskinen skulle vara lika snabb – och helst snabbare.

Ett resultat av kravställningen och samarbetet blev den nya produkten Brickman 2000k som används på Gekås idag. Den är snabbare och har dessutom en högre kapacitet än förlagan.

Platsoptimerade transporter ger bättre förutsättningar för kostnadseffektivitet

Gekås använder även ett stort antal balpressar för komprimering av plast. Kanske vore det naturligt med tanke på mängden avfall att välja den största maskinen, men Gekås har valt en maskin som istället kan skapa balar i exakt de mått som de önskar. Orwak Power 3420 gör nämligen balar som är 120 cm breda och 80 cm djupa. Fördelen ligger i att Europapallen är 120 cm lång. Balen kan alltså vältas ut på en pall, vilket gör höjden 80 cm.

Orwakmaskiner på Gekås

Totalt 7 balpressar
1 st Orwak Power 3300
1 st Orwak Power 3410
5 st Orwak Power 3420

Totalt 8 brikettpressar
2 st Brickman 2000k
2 st Brickman 1200k
3 st Brickman 900k
1 st Brickman 300
3 balar på höjden blir med andra ord 240 cm. En svensk standardiserad lastbil är 260 cm hög och 250 cm bred invändigt. På så sätt platsoptimerar Gekås sina transporter och kan alltså få in två pallar på 120 cm jämsides, lastade med tre balar på höjden, vilket innebär minimal mängd outnyttjat utrymme. Inge igen:

– Ju smartare vi kan tänka omkring avfall, desto bättre förutsättningar finns för att vi ska kunna få ett plusvärde eller nollsummevärde för hanteringen. Att vi återvinner all wellpapp och mjukplast innebär ju givetvis ett plus ifråga om intäkter eftersom de är eftertraktade material på återvinningsmarknaden.

Lyhörd samarbetspartner – en förutsättning för optimala lösningar

Att ATS-Orwak som leverantör och samarbetspartner är lyhörda och delar Inges tekniska kunnande gör det lätt för båda parter att använda varandra som bollplank för idéer. Det skapar i sin tur en god grund för sakliga dialoger där nya sätt att tänka och arbeta kan växa fram. Inge förklarar:

– När man samarbetar med människor som verkligen lyssnar på vad man säger, och som även själva har bra idéer, känner man ett stort stöd och ett förtroende för att man kommer att hitta optimala lösningar. Som en direkt följd av att vi under en längre tid har arbetat med kontinuerligt underhåll, är det många av de balpressar och brickettpressar som fanns här då jag började arbeta på Gekås som står kvar och fungerar än idag. Jag är både glad och stolt över vårt samarbete med ATS-Orwak. Ser man till hur situationen såg ut i början – då maskinerna kunde stå still under en halvdag – så är det är väldigt stor skillnad mot hur det ser ut nu. Nu reagerar personalen om någon av maskinerna står still i en halv minut.

Ladda ner kundreferensartikeln om Gekås som pdf