Ny rapport: Tvåfackskärl mest kostnadseffektivt vid fastighetsnära insamling

IVL-rapport fastighetsnära insamling

IVL Svenska Miljöinstitutet har släppt en ny rapport där de gjort en jämförande kostnadskalkyl för tre olika typer av avfallslösningar för fastighetsnära insamling. Rapporten gör det tydligt att San Sacs olika Decem-lösningar med tvåfackskärl : Decem gör det möjligt att spara stora summor både vid investering och i den löpande driften.
 

Nytt system ingår i jämförelsen

IVL har i en tidigare rapport (IVL Rapport B2298) jämfört kostnader för fastighetsnära insamling. I denna rapport jämfördes bara avfallssystemen Fyrfack och Optibag. I denna nya jämförande rapport som släpptes i september 2021 har IVL tagit med nio olika Decem-lösningar som jämförs mot Fyrfack-systemet och Optibag-systemet.

Tre olika system för fastighetsnära insamling jämfördes i rapporten:

Decem-systemet innebär att hushållen får 2 till 4 tvåfackskärl, i olika storlekar, för insamling av flera fraktioner fastighetsnära. Grundstrukturen kan kombineras med singelkärl men också kvarternära insamlingslösningar. Infrastrukturen kan byggas med både baklastare och sidlastare.

Optibag-systemet innebär att hushållen samlar flera fraktioner i olikfärgade påsar fastighetsnära. Påsarna sorteras därefter i en eftersorteringsprocess. Systemet kan kombineras med separata kärl för visa typer av fraktioner eller med kvartersnära insamlingslösningar. Infrastrukturen kan byggas med både baklastare och sidlastare.  

Fyrfack-systemet innebär att hushållen sorterar i flera fraktioner, vanligtvis åtta fraktioner. Detta görs fastighetsnära i två kärl där vardera avfallskärl har en indelning i fyra separata fack. Infrastrukturen byggs med ett baklastande fordon.

Finns miljarder att spara

Resultatet av den jämförande kostnadskalkylen visar att Decem-systemet, som grundar sig på en öppen plattform som kan anpassas till varje kommuns unika förutsättningar, har den lägsta totala ägandekostnaden per år jämfört med Fyrfack systemet. Optibag-systemet har lägre årskostnad än Fyrfack-systemet men 8 av 9 Decem-system har lägre årskostnad än Optibag systemet.

Rapporten visar exempelvis att Fyrfack systemet jämfört med ett Decem-system kan ha en årskostnad som är hela 69 % högre. Samma jämförelse mellan Decem och Optibag visar på att det senare alternativet, Optibag, kan vara hela 29 % dyrare i årskostnad. Vilket omräknat på nationell nivå innebär att det finns miljarder att spara vid införandet av ett Decem-system jämfört med både Fyrfack och Optibag. Även för de Decem-lösningar som kombineras med kvartersnära insamlingslösningar blir den totala ägandekostnaden för Decem lägre än Optibag och väsentligt lägre än Fyrfack.

– Det är väldig glädjande att det system som San Sac har utvecklat tillsammans med kommuner runt om i Sverige visat sig vara så kostnadseffektivt. Detta visar vilken enorm kreativitet det finns runt om i Sverige och att det finns ett behov att kunna jobba med öppna system som kan anpassas till lokala förutsättningar, säger Stefan Danesand, VD på San Sac

Han poängterar att rapporten inte tar upp andra fördelar som finns med Decem-systemet men som också är mycket viktiga att väga in när man bygger en infrastruktur kring avfallshantering. Utöver den låga uppstarts- och årskostnad är systemet nämligen väldigt fördelaktigt ur arbetsmiljösynpunkt då det kan byggas både flexibelt och lätthanterligt.

–  Kärlet har en låg vikt vilket gör det lätt att hantera både för abonnenten och chauffören. Dessutom är det ett väldigt enkelt system som bland annat är modulärt med flyttbara mellanväggar, samt kan hanteras av både baklastande och sidlastande sopbilar med antigen två- eller tre axlar.  Det här är sådana fördelar som det är svårt att sätta kronor och ören på i denna typ av rapport, säger Stefan Danesand.

Så gjordes kalkylen

Kostnadskalkylen har gjorts med utgångspunkt från en tidigare rapport där Optibag-systemet och Fyrfackssystemet jämfördes (IVL Rapport B2298). I denna nya rapport har flera olika varianter av Decem undersökts, inkluderande system där tvåfackskärl kombineras med stationer för kvartersnära insamling. Samma fraktioner som i Fyrfack-systemet samlas in, men i några av fallen samlas en blandad fraktion med glas/metall in som sedan sorteras vidare i en särskild sorteringsanläggning.

Så har Decem-lösningen tagits emot i Karlskrona

Läs hela IVL rapporten om Fastighetsnära insamling

Årskostnader för de olika alternativen
Investeringsbehov för de olika alternativen