NCC om ILABs sedimenteringscontainer

NCC_ILAB CONTAINER_SEDIMENTERING_JPEG

NCC är ett svenskt multinationellt bygg- och fastighetsföretag. Affärsområdet Infrastructure bygger och underhåller infrastruktur såsom vägar, broar och tunnlar, vindkraftsparker och VA. På uppdrag av Trafikverket bygger NCC Infrastructure en betydande etapp av Västlänken där bl.a. sedimenteringscontainer ingår. För detta arbete har man bland annat tagit hjälp av ILAB Container AB för utveckling och leverans av så kallade sedimenteringscontainrar.

Västlänken är en ny dubbelspårig järnvägstunnel som ska förbättra resandet med tåg i Göteborg och Västsverige. Genom att pendel- och regiontågen får egna spår i en tunnel under centrala Göteborg kommer kapaciteten på Göteborgs Centralstation dubbleras. Utbyggnaden av tåginfrastrukturen i Göteborg möjliggör också förtätning och framtida utveckling av staden ovan mark. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2026.

Sedimenteringscontainer viktig del i vattenreningsarbetet

I NCC:s arbete med Västlänken är Magnus Silfversten Frizell inköpschef för deletapp Centralen som omfattar en bro över E6 i öst, nya underjordiska Station Centralen och cirka 2 km anslutande tågtunnel, varav en del går genom berg.
Under det pågående arbetet är det viktigt att allt vatten som ansamlas renas. Magnus berättar:
– Vi måste ta hand om allt dag- och pumpvatten i schakten. Det får inte gå direkt ut i det kommunala nätet eftersom det kan vara förorenat. Därför går det genom en vattenreningsanläggning.
Ett delmoment i vattenreningsprocessen är att låta vattnet passera genom en så kallad sedimenteringscontainer. Vattnet rinner in i containern där de eventuella förorenade partiklarna faller till botten. Magnus igen:
– Vad vi behövde var robusta och täta lastväxlarcontainrar för sedimentering – utrustade och dimensionerade enligt våra specifikationer.

Väntetider kan medföra stora kostnader

Inledningsvis letade man i första hand efter begagnade sedimenteringscontainrar för att få ner kostnaderna – något som visade sig vara svårt att hitta. Därför inleddes ett urvalsarbete för att hitta rätt leverantör av containrar. Även detta visade sig vara lättare sagt än gjort. Magnus, berättar:
– De första leverantörerna som vi påbörjade samarbete med fungerade inte alls som vi ville. Framförallt rörde det sig om leveransproblem och tider som inte kunnat hållas. Sådana väntetider gör att arbetet bromsas upp, vilket på sikt hade kunnat innebära stora kostnader. Även kvalitetsmässigt brast leveransen; felande öppningsluckor och containrar som inte var tillräckligt täta och läckte.

Ilab rekommenderades

När Magnus började fråga runt i sitt nätverk var det flera kollegor i branschen som tipsade om ILAB. Magnus tog kontakt och fick ett bra bemötande. Han upplever att de på ett prisvärt sätt har kunnat leverera i tid och med kvalitet. Magnus avslutar:
– Vi har helt enkelt fått det vi har efterfrågat – sedimenteringscontainrar som mötte våra krav och specifikationer. ILAB har framförallt varit bra på att hålla vad de lovat och inom utsatt leveranstid. Dessutom har de kunnat svara på våra frågor och alltid återkopplat snabbt. Inte minst har vi genomgående upplevt ett trevligt bemötande från dem.

Är sedimentering en viktig del i era byggnadsprojekt? Är du nyfiken på att veta mer om våra containrar för olika behov – tveka inte att ta kontakt.

Två av sedimenteringscontainrarna vid västlänken i Göteborg.