Kungälvs kommun om matavfallsinsamling: Informera verksamheterna i tid

Restaurnag kök matavfall

[hscp class=”ingress”]Annie Friberg är avfallsingenjör på renhållningsenheten i Kungälvs kommun och berättar om införandet av matavfallsinsamling för kommunens invånare i ett spännande kundcase. Ett arbete som i hög grad präglades av ett varmt och efterlängtat mottagande. När det gäller matavfallsinsamling från kommunens verksamheter, storkök och restauranger fanns det däremot en oro för att lösningen med pappersemballage inte skulle fungera lika bra som i hushållen. Dessutom uppstod utmaningar i arbetet med att informera verksamheterna om insamlingen.[/hscp]

Anpassa utrustningen för insamling av matavfall efter verksamheternas behov 

Orsaken till verksamheternas initiala skepsis grundade sig i att deras matavfall ofta är betydligt våtare än det som kommer från hushållen. Därför fanns en oro för att papperspåsarna inte skulle klara av det våta avfallet och gå sönder. Annie understryker dock att oron i slutänden visade sig vara obefogad – mycket till följd av att kommunen valde att inte köpa paketlösningar. Istället upphandlade de en rad produkter för matavfall som sedan kunde anpassas efter respektive verksamhet och fungera som ett sammanhängande och skräddarsytt system: 

– Vi har ju upphandlat insamlingsutrustning för matavfall separat medan många kranskommunerna i området upphandlar paketlösningar för sina verksamheter. Eftersom det ser så olika ut från verksamhet till verksamhet så anser inte vi att en paketlösning är optimal. Att istället ha ett större antal produkter att välja bland tycker vi blir bättre för att få en så anpassad helhet som möjligt. Många hittar även inspiration genom att se till hur liknande verksamheter samlar in matavfall och anpassar sedan insamlingen i deras egen verksamhet så att den passar det egna köket på bästa möjliga sätt.  

Förbättrad arbetsmiljö och ekonomiska incitament för matavfallsinsamling i verksamheter 

Anpassningen av vilken utrustning som krävs utgår till stor del från vilken mängd matavfall som ska slängas samt hur det ser ut i verksamheten – ofta är det rätt så trångt i exempelvis skolkök. Verksamheterna har vuxit, men inte köken. Annie menar att införandet av matavfallsinsamling haft positiva bieffekter då ny utrustning installerats: 

– Många upplever att arbetsmiljön har förbättrats när de fått utrustning med behållare på hjul och i rätt höjd. Tidigare har man ofta haft egna ”hemmasnickrade” lösningar som ur arbetsmiljösynpunkt inte alltid varit lika bra. I och med att man nu sorterar på detta sätt blir säckarna heller inte lika tunga. 

För restauranger har det inte funnits samma incitament och arbetet med att ansluta fler verksamheter blir i högre grad en fråga om att lägga fokus på andra faktorer som kan gynna verksamheten ekonomiskt. Annie förklarar: 

– De restauranger som sorterar ut sitt matavfall har ofta en väldigt tydlig miljöprofil. För dem är det självklart och ett sätt att nå ut till sina kunder med att de är en miljömedveten verksamhet. I och med att vi väger avfallet får de även en tydlig återkoppling på hur mycket matsvinn de har.  

Utmaningar i informationsarbetet 

I informationsarbetet mot verksamheterna i kommunen om insamling av matavfall anser Annie att det finns utrymme för förbättringspotential. De har i stort sett fått samma utskick som de boende i kommunen bortsett från adderad information om hur säckarna ska användas. Hon understryker att det finns flera faktorer som gör att informationsarbetet mot verksamheter om matavfall är mer komplicerat än det mot hushållen: 

– Av erfarenhet vet vi att personalen i verksamheterna sällan läser den information som skickas ut. Ofta är det även så att många av dem som arbetar i verksamheterna inte har svenska som modersmål, vilket leder till att de inte kan ta till sig skriftlig information i lika hög utsträckning. Vi har inte satsat lika hårt på den typen av informationsarbete och jag tror snarare att vi borde satsa mer på att arbeta ”uppsökande” i själva verksamheterna. Så långt har vi inte kommit än – det blir förmodligen ett separat projekt.  

Lärdomen – börja kommunicera i god tid för verksamheterna 

Om Annie fick göra samma resa på nytt hade hon kanske önskat fler personella resurser, men framförallt att man hade tagit fram bättre och mer riktat informationsmaterial om insamling av matavfall till verksamheter samt satsat mer uppsökande informationskampanjer redan från start.  

– Mitt tips till andra kommuner som står inför samma uppdrag är att påbörja informationsarbetet tidigare. Var närvarande vid större sammankomster för näringslivet och informera i god tid. Somliga verksamheter upplever att införandet har gått lite för fort och att man därför inte riktigt hängt med. Jag tror att vi hade vunnit mycket på om vi hade börjat gå ut med informationen ett eller kanske två år i förväg. 

På San Sac har vi lång erfarenhet av att stötta kommuner i införandet av matavfallsinsamling och i deras strävan att ständigt förbättra mängden matavfall som sorteras ut istället för att gå till förbränning. Kontakta oss gärna så kan vi diskutera vilka förutsättningar och mål som finns i din kommun.