Lagerjätten DAGAB sparar in flera tjänster med smartare avfallslösningar

Foto: Mats Lundqvist
Foto: Mats Lundqvist

[hscp class=”ingress”]DAGAB är matjätten Axfoods logistikföretag. De agerar centrallager för Axfood och levererar varor från lagret till butikskedjorna Hemköp, Willys och Tempo. DAGAB hanterar med andra ord en stor mängd matvaror varje dag, något som också medför stora mängder avfall. Joakim Berggren är fastighetsansvarig på DAGAB i Jordbro. När han insåg hur mycket arbetstid som gick åt till att hantera skräp bestämde han sig för att göra något åt det.[/hscp]

DAGAB har två stora fullsortimentslager, ett i Göteborg och huvudlagret i Jordbro utanför Stockholm. Som rikslager hanteras dagligen en enorm mängd matvaror som levereras, packas och skickas iväg till över 7000 butiker och kunder runt om i Sverige. I snitt omsätts hela lagret var elfte dag och när varorna kommer in, packas om och transporteras iväg genereras en stor mängd avfall i form av emballage.

– Då alla pallar med livsmedel måste vara plastade blir det hysteriska mängder att hantera, säger Joakim Berggren.

Tidigare hade DAGAB i Jordbro en komprimator för plast. Lagerarbetarna la stor del, motsvarande hela 1–2 heltidstjänster, av sin arbetstid på att ta sig fram och tillbaka till komprimatorn för att lägga i plasten som pressades samman till balar. Det var just denna ineffektivitet som triggade igång tanken på en ny avfallshanteringslösning.

Flera komprimatorer minskade avståndet avfallet transporterades inne på lagret

Efter att fastighetsavdelningen på DAGAB utvärderat den befintliga situationen, lyssnat på kollegorna som arbetade på lagret och tagit hänsyn till deras önskemål och insikter, började de kontakta olika leverantörer. Det huvudsakliga kravet från DAGABs sida var att man skulle minska arbetstiden som lades på att hantera och slänga avfall. Lösningar från flera olika leverantörer övervägdes, men det var en som stod ut.

– Det var framförallt funktionen och kvaliteten hos ATS-Orwaks komprimatorer och balpressar som stod ut för oss. Även deras service har varit väldigt värdefull. Jag skulle säga att det ungefär var 50/50 rådgivning och produkter som hade betydelse för hur vi valde att gå vidare. En stor anledning till att vi valde ATS-Orwak var deras lyhördhet och lösningsfokuserade attityd, säger Joakim Berggren.

[hscp class=”facts af-left”]
ATS-Orwakmaskiner på DAGAB
1 pendel komprimator.
8 stationära komprimatorer.
6 Welger RV642.
12 Welger RC655.
1 Brickman 300 [/hscp]

ATS-Orwak hjälpte DAGAB att ta fram en lösning som passade verksamheten på lagret i Jordbro. Avfallshanteringslösningen består idag av sju stycken stationära komprimatorer och flera rundbalspressar med öppen hantering som är placerade på strategiskt utvalda delar på lagret.

Problemfri implementation

Joakim Berggren är väldigt nöjd med hela processen, från beställning till implementation. ATS-Orwak har följt med under hela processen och har hela tiden bistått DAGAB med rådgivning och service, vid problem med maskinerna för ATS-Orwak en dialog med DAGAB om huruvida det är värt att laga maskinerna eller om det är bättre att de byts ut.

– Vi har inte haft några problem, om man bortser från det vardagliga gnället som förändring alltid för med sig. Jag skulle inte göra något annorlunda om jag skulle göra om det, allt har fungerat klockrent. Samarbetet med ATS-Orwak har fungerat väldigt bra och jag vet att de bara är ett mail bort om vi behöver någonting. Det är alltid duktiga på att återkoppla, och så gillar jag att de aldrig ser problem utan bara möjligheter. Om vi stöter på något problem arbetar ATS-Orwak fram ett förslag på hur vi bäst löser det.

Finns det moment i avfallshanteringen där du kan spara in tid?

För att ett projekt med ny avfallshanteringslösning ska bli lyckat menar Joakim att det är viktigt att börja med att titta på var det finns tid att spara.

– Det är viktigt att börja med att hitta timmarna. Är det något som det läggs för mycket extra tid på som någon istället skulle kunna göra i förbifarten? Identifierar man dessa moment kan man göra stora förbättringar och verksamheten effektiviseras.

Vi har tillsammans med ATS-Orwak maximerat komprimatorernas prestanda för att vi ska minimera antalet tömningar och transporter vilket sparar både tid och pengar.

Möjligheter att effektivisera avfallshanteringen ytterligare

Redan med den befintliga lösningen har DAGAB räknat ut att de har lyckats kapa cirka 1–2 tjänster. Medarbetarna lägger ingen extra tid på att hantera och transportera avfallet inne på lagret, utan nu hanteras avfallet istället i förbifarten i samband med andra arbetsuppgifter. Trots redan mätbara förbättringar kommer DAGAB att fortsätta att utöka sitt bestånd av komprimatorer och balpressar för att effektivisera ytterligare och spara ännu mera tid.

 

Ladda ned  kundcase om DAGAB som pdf här