Källsortering på sjukhusen

Källsortering på sjukhus

Just nu genomförs återvinning inne på salarna för akut-, buk- och robotoperation i Solna. Kristina Kinneholm, anestesisjuksköterska och miljöinformatör är drivande i projektet. Här berättar hon mer.

Vilka initierade detta?
Att prova källsortering på operationssalarna var en idé som miljöinformatörerna innan mig initierade. Det fanns en stor vilja att sortera bland personalen, men vi var tvungna att få det att fungera rent praktiskt. Därför introducerades de nya återvinningsvagnarna. Vagnen fanns inte innan och togs fram av San Sac i samråd med miljöinformatörerna. Vi lämnade önskemål utifrån vårt behov. Det behöver vara ett mycket smidigt och rent system i och med att det är på operationssalen vi ska använda dem. Det behöver vara lätt att hantera och hålla rent och får inte ta så stor plats.

Vilka är inblandade?
Det är ett samarbete med flera aktörer- Coor försörjer oss dagligen med själva återvinningskärlen. Jag och de andra miljöinformatörerna och samtliga kollegor behöver använda systemet rätt och utbilda varandra om olika fraktioner och hur man byter ut kärlen till nya, rena, tomma kärl varje dag. Miljöavdelningen, framförallt Ewa Frank hjälper också till.

Sortering på operationssalarna

Vilka fraktioner är det ni sorterar och återvinner på operationssalarna?
Det är glas, papper, kartong och plast. Glas kan vara till exempel glasflaskor, läkemedelsglas. Papper blir till exempel olika sorters anvisningar/bruksanvisningar som kommer med i många förpackningar. Kartonger, tex från handskar eller förkläden. Inte så stor del av våra förpackningar dock, för där finns ofta vaxade delar, det är lite lurigt. Sen är det Plast, den största fraktionen, nästan allt som vi använder är förpackat i plast.

Olika operationer genererar olika sort och mängd sorteringsbart avfall. När vi har stora operationer som pågår hela dagen blir det mycket material. Återvinningsvagnen gör det faktiskt lättare att jobba tycker många, för man vet var man ska lägga olika saker. Det går ju inte att gå ut och in i operationssalen för att återvinna, man är ju fast på sin sal så att säga.

Miljösortering hamnar på agendan

Ni startade vid årsskiftet, hur har det gått?
De flesta är positiva, många undrar över vagnen och flera andra operationsavdelningar har varit här och tittat. Det är fint att se vad ett engagemang kan göra. Miljösortering hamnar på agendan genom det här initiativet. Många sorter hemma, är vana vid det och vill fortsätta på jobbet. Det skapas diskussioner kring vad och hur man sorterar, vad är papper och inte osv.

Vad är största utmaningarna?
Följsamheten, alla är inte på tåget än. Det är därför jag som miljöinformatörer finns och kan påminna om varför och hur det är tänkt att vi ska arbeta. Vi har en bra och tillmötesgående dialog med Coor och cheferna inom PMI. Just nu fortsätter vi att finjustera vilket behov vi har och behöver få kontinuitet i att vagnarna verkligen töms och att nya boxar finns att byta med. Det blir ett högt flöde av boxar till vagnarna för att hålla dem fräscha.

Vad händer framåt?
Vi började vid årsskiftet och det fungerar inte perfekt än så vi behöver lite mer tid. Jag ser framför mig att vi utvärderar detta nån gång innan sommaren. Många engagerade vill ha en utveckling/ utökning av konceptet. Man skulle till exempel vilja få in en fraktion med metall också. Många är väldigt engagerade, både anestesi och operationspersonal. Det är roligt att vi kommit en bit på väg. Jag planerar olika kommunikationsinsatser med tips och tricks för att komma vidare. Jag letar en partner i detta. Det skulle vara en styrka att vara två.

Se mer om San Sac SMART, källsorteringsvagnen som Karolinska använder