Intervju: Fem frågor om cirkulär ekonomi

cirkulär ekonomi 1024x656

Om vi ska lyckas nå våra klimatmål är naturligtvis minskad konsumtion helt avgörande. Därför talas det idag mycket om cirkulär ekonomi. Men vad innebär det egentligen och hur ska vi tänka för att få det att fungera i praktiken? Vi har talat med Rikard Eriksson, försäljningschef på ATS-Orwak om hans syn på begreppet och hur han anser att vi ska arbeta framåt för ett mer hållbart samhälle.

Cirkulär ekonomi – vad är det egentligen?

– Enkelt uttryckt kan man säga att det är motsatsen till den traditionella, linjära ekonomin. Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga saker, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som tillverkats så länge det går. Och när sakerna är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt, om och om igen.

Cirkulärt tänk känns ju, givet din beskrivning, som en självklarhet. Vad är det som gör att alla inte är där än?

Under de senaste decennierna har de flesta fått det bättre ekonomiskt. Något som lett till det slit-och-släng-beteende som idag gör att vi vill byta IKEA-kök vart fjärde år – att vi kanske i viss mån förlorat känslan för värdet i våra prylar. Vi har slutat se det vi har och ser istället bara det vi inte har. Dessutom går utvecklingen i en rasande takt idag. Förr hade saker en längre livslängd eftersom nya modeller på exempelvis tv-apparater inte togs fram varje år. Vi har ju även på senare år kunnat läsa om inbyggda ”fel” som gör äldre mobiltelefoner långsammare då mjukvaran uppdateras. Det är ungefär så långt ifrån cirkulär ekonomi som man kan komma. 

Så vad kan vi göra för att driva fram ett bättre förhållningssätt?

Om inte tillverkarna slutar att bygga in fel i sina produkter kan vi inte göra något åt slit-och-släng-samhället. Vad vi som konsumenter kan göra är att inte följa tillverkarna i alla lägen. Om din telefon blir ”gammal” efter ett visst antal uppdateringar av mjukvaran – strunta i att uppdatera den. Eller välj ett annat fabrikat. Detta för att tydligt förmedla: Producerar du inte produkter som håller, så får du heller ingenting sålt. Ett sätt att tvinga företagen att ändra sin inställning. För långsiktiga resultat måste alla ta sitt ansvar och tydligt markera att vi inte tolererar undermåliga produkter ur hållbarhetssynpunkt.

Tror du att vi är på väg dithän?

Jag tror att nyhetens behag och den status som funnits i att ständigt köpa nya prylar har lagt sig en smula. Det ser vi tecken på, framförallt hos yngre generationer som inte tycks ha samma behov av att äga. De tar i allt högre grad del av de olika delningstjänster som uppstått på senare år – bilpooler och så vidare. Dessutom finns nu ett allt större intresse och medvetenhet i miljöfrågan. Ytterligare en aspekt kan helt enkelt vara att man tröttnat på saker som går sönder.

På vilket sätt verkar ATS-Orwak för att främja den cirkulära ekonomin?

Alla bolag som ingår i SULO Group brinner för sortering och återvinning av olika material. Att komprimera plast eller kartong som sedan kan återanvändas bidrar i sig till cirkulär ekonomi. Vi har alltid tillverkat produkter av hög kvalitet som håller länge och som även går att sälja vidare, så att de kan fortsätta fungera lika bra hos någon annan. För oss är det självklart att produkten även ska kunna demonteras och att materialet ska kunna utvinnas för att skapa nya produkter. Balpressar och komprimatorer är heller inte något man köper för sakens egen skull – det är alltid ett specifikt behov som triggar köpet Därför har det alltid varit en del av vår själ och kultur att arbeta cirkulärt. 

För ATS-Orwak är hållbarhet både en kärn- och hjärtefråga. Har du några frågor som du inte fick svar på i den här intervjun? Eller har du egna tankar kring cirkulär ekonomi som du vill dela med dig av? Kontakta oss!