I huvudet på Martin – servicetekniker för avfallslösningar

ServiceLink-van-1024x656

Arbetet som servicetekniker är både fritt och omväxlande. Martin Ehngren arbetar på Service Link som servicetekniker för avfallslösningar, och ansvarar bland annat för att installera, serva och reparera ATS-Orwaks maskiner. Han beskriver ett arbete där ingen dag är den andra lik och där han själv i mångt och mycket styr över sina dagar.

Som servicetekniker på Service Link arbetar Martin med att installera och driftsätta nya avfallslösningar, utföra årsservice samt rycka in och reparera maskiner vid felanmälningar.

– Jag ansvarar för cirka 1000 maskiner i mitt område och i mitt arbete ingår allt från att driftsätta en hel anläggning, utföra årsservice, reparera trasiga maskiner till att helt enkelt städa upp efter en incident.

Martin Ehngren började sin karriär som bilmekaniker men efter att ha fått tips från sin bror som redan jobbade på Service Link sökte han sig dit och är kvar än idag, tio år senare.

­– Jag trivs väldigt bra och det roligaste med mitt jobb är att jag får chansen att hjälpa kunder. Avfallslösningen är många gånger affärskritisk och går något fel så kan avfallet ta plats och byggas på hög. Det är otroligt belönande att kunna lösa akuta problem och säga hej då till en nöjd och glad kund.

Martin är en uppskattad tekniker och får ofta lovord av såväl kunder som kollegorna på Service Link och ATS-Orwak. Detta tror Martin beror på att han alltid försöker hitta lösningar och lösa problem.

– Jag försöker alltid vara glad och trevlig. Trots att jag inte alltid på en gång vet exakt vad som behöver göras så gör jag alltid ett försök. Jag ställer många frågor, undersöker och är ärlig mot kund om något oförutsett dyker upp, något jag tror uppskattas av alla parter.

Utförlig felanmälan underlättar arbetet

För att Martin ska kunna göra ett så bra och snabbt jobb som möjligt är det viktigt att kunderna så utförligt som möjligt beskriver problemet som de upplever.

– När jag pratar med kunden så är det jättebra när de beskriver exakt vad som är fel så gott det går – om maskinen låter konstigt eller beter sig märkligt på andra sätt. Då kan jag nästan bara utifrån felbeskrivningen avgöra vad som behöver göras. Jag kan alltså fixa problemet snabbare och ge bättre service ju bättre kunden kan beskriva det.

Det finns inga vanliga dagar i en serviceteknikers liv

Att arbeta som servicetekniker beskriver Martin som ett otroligt varierande och roligt arbete. Han jämför det nästan med att driva eget företag då han själv styr över sina dagar. Han bestämmer själv i vilken ordning han ska besöka kunderna och planerar således sin dag utifrån var de ligger. Kundernas varierande önskemål och situationer bäddar för att ingen dag är den andra lik.

– Alla dagar ser olika ut. Antingen tar jag emot arbetsorder från kontoret och åker ut på jobben i den ordning jag vill eller så kontaktar kunderna mig direkt om det är ett mer akut ärende som de behöver hjälp med direkt.

Det finns dock en specifik händelse som sticker ut lite extra som Martin fortfarande minns tydligt.

– En gång när vi skulle avinstallera och montera ner en träkross i Värmland så hörde vi plötsligt ett oerhört kvittrande. Det är inte helt ovanligt att fåglar bygger bon i komprimatorerna och till slut hittade vi ett fågelbo med 5–6 ungar i. Vi skulle transportera träkrossen till Stockholm och visste att fågelungarna inte skulle överleva färden, så vi bestämde oss för att försöka plocka ur boet. Vi plockade isär maskinen, plockade ur boet och la det på en bra plats i skuggan.  Mamman hittade tillbaka till boet vilket gladde oss.

Vill du veta mer om hur Service Link och ATS-Orwak samarbetar och vilken glädje du kan ha av ett serviceavtal är du varmt välkommen att kontakta oss.