Hyra eller köpa komprimeringslösning?

hyra eller köpa komprimeringsutrustning

[hscp class=”ingress”]I valet av komprimeringslösning för avfallshantering till en butiksverksamhet finns det en stor mängd avväganden att göra. Lösningens storlek, kapacitet, på vilket sätt som avfallet ska komprimeras och så vidare. Du behöver även fatta beslut om huruvida du vill köpa eller hyra produkten. Istället för en stor initial investeringskostnad kan du genom att hyra få en fast och överskådlig månadskostnad. [/hscp]

Avfallsvolymerna förändras över tid

Avfallshantering är en del av ett företags verksamhet som varken syns utåt mot kund eller driver försäljning. Därför vill de flesta ogärna lägga stora summor pengar på det.

En annan orsak till tvekan inför en investering i en ny eller uppdaterad avfallslösning är hur behovet av den kommer att se ut på sikt. Är det en tillfällig topp som lett till nya behov, eller behöver lösningen anpassas allteftersom verksamheten utvecklas och volymerna av avfall ökar?

Fördelar med att hyra istället för att köpa komprimeringslösning

Många utgår från att komprimeringslösningar enbart kan köpas. Alternativet – att hyra – kan dock medföra betydande fördelar. Framförallt för verksamheter som är konjunkturberoende, där behoven kan förändras snabbt. Genom att hyra undviker man att investera i en lösning som inte kommer att vara gångbar på sikt.

  • Resultaten syns snabbare – Hyran blir på så sätt lätt att räkna hem. Företag utan befintlig komprimeringslösning som dras med kostnader för många transporter kan se en pay-off redan från första hyresmånaden.
  • Du binder inte kapital – Vid köp tas kostnaden upp som en anläggningstillgång i balansräkningen, medan det vid hyra istället räknas som en löpande kostnad i resultaträkningen som därmed inte påverkar investeringskapitalet.
  • Flexibla lösningar baserat på ditt behov – Behovet skulle förändras under hyresperioden finns det möjlighet att byta lösning givet vissa förutsättningar.
  • Kortare beslutsvägar – Beslut om större inköp måste ofta ske på ledningsgruppsnivå. Men om det gäller en fast kostnad för hyra behöver besluten i många fall inte eskaleras – något som annars kan leda till att det tar betydligt längre tid att driva igenom förändringen.

Flexibilitet och förståelse för din verksamhet

Hur ofta en maskin ska servas baseras på hur pass frekvent den används. Generellt sett brukar det kunna räcka med ett servicebesök om året, men om utrustningen exempelvis används i en industri som går treskift, årets alla dagar, så kan det krävas fler servicebesök. Vid hyresupplägg finns det flexibla lösningar även beträffande service, vilket innebär att lämpliga serviceintervall kan planeras baserat på verksamhetens belastning på maskinen.

Då du väljer komprimeringslösning är det viktigt att välja en leverantör som förstår dina behov. Att välja en one-size-fits-all-lösning är sällan en bra idé eftersom den inte grundar sig i en djupare förståelse för hur din verksamhet faktiskt fungerar.

Vi som arbetar på ATS-Orwak vill alltid hjälpa våra kunder att fatta de beslut som på sikt kommer att gynna dem mest. Kontakta oss, så kan vi guida dig till rätt beslut – oavsett om du väljer att hyra eller köpa.