Hur bra är svenska butiker på avfallshantering och återvinning?

Woman buys a bell peppers in store

[hscp class=”ingress”]Kunskapsnivån hos butikspersonal och handlare om avfallshantering och återvinning blir allt högre. Dessutom är det många butikskedjor som nu har centrala direktiv om hur avfallshantering och återvinning ska gå till. Detta är viktigt av flera skäl. Dels för att vi ska kunna bygga ett mer hållbart samhälle, men också, dels för att det sparar tid, yta, transporter och personalens ryggar i butikerna att hantera avfallet bättre. Men fortfarande finns det mycket kvar att göra….[/hscp]

Vi har talat med tre personer som har ansvar för avfallshantering i tre olika typer av butiker – från den mindre mataffären till ett av världens största varuhus. Vi frågade hur de på en daglig basis arbetar med avfallshantering och återvinning i sina respektive verksamheter.

Magnus Thor, butikschef, Hemköp i Vrigstad:

Hemköpsbutiken i Vrigstad är den enda på orten och har en trogen kundkrets. Butiken omsätter cirka 40 miljoner årligen. Hemköp i Vrigstad har vuxit kraftigt genom åren och i och med detta även mängden avfall som behöver hanteras.

– Tidigare hade vi en container där vi mer eller mindre slängde allt restavfall. Vi har blivit betydligt bättre och gör vad vi kan för att hantera och även återvinna så mycket avfall som möjligt.

Det handlar främst om wellpapp, plast och matrester. Majoriteten av avfallet är wellpapp som vi oavkortat skickar till återvinning som genererar intäkter för oss. Vi har haft balpress ganska länge men vi uppgraderade till en med högre kapacitet för en tid sedan. På det här sättet har vi även sparat mycket av personalens tid och transporterna har blivit betydligt färre.

Vi har också sett till att ett antal lokala bönder kommer och hämtar vårt fruktavfall som de kan använda till foder för sina djur – det blir win-win för båda parter. Vår blandcontainer används dock fortfarande och där tror jag att vi skulle kunna bli något bättre på att sortera innehållet. Vi skulle nog kunna göra ännu mer, men utifrån de resurser vi har så gör vi ett bra jobb tycker jag.

Här kan du läsa mer om hur Hemköp ser på hållbarhet inom koncernen.

Johan Ekenberg, handlare, ICA Olskroken i Göteborg:

ICA Supermarket Olskroken ligger i centrala Göteborg.I butiken arbetar 60 personer, och omsättningen är på cirka 175 miljoner/år.

–Avfallshantering är en naturlig del i vardagen för våra anställda. Vi har omkring tio fraktioner för återvinning – exempelvis wellpapp, plast, färgat och ofärgat glas och kompost. Plasten som finns runt pallar och kartonger skickar vi tillbaka med ICA-bilen, som sedan återanvänds som plastkassar. Vi hanterar 140 ton wellpapp per år, vilket är omkring 80 procent av allt avfall.

Hade vi inte haft en komprimeringsmaskin som gör grovjobbet åt oss, hade situationen blivit ohållbar och lagret hade svämmat över. Vi har uppgraderat maskinen i takt med att vi vuxit. Vår brikettpress trycker ihop kartongerna och emballaget till briketter. Dessa skickar vi iväg och får betalt för.

Vår avfallshantering ligger i linje med konceptet ICA miljöbutik. Vi är godkända och har blivit prövade i enlighet med särskilda krav, där avfallshantering och återvinning är en del. Det finns också krav på effektiv energiförbrukning brett utbud av miljöanpassade varor samt att vi bör undvika onödiga kemikalier.

Här kan du läsa mer om hur man ser på hållbarhet inom ICA-gruppen.

Inge Nilsson, ansvarig för miljö och avfall, Gekås i Ullared:

Gekås i Ullared är ett av Sveriges mest populära besöksmål och räknas idag som världens största varuhus. Att ett varuhus med 4,8 miljoner kunder, som shoppar varor för 5,3 miljarder kronor årligen omsätter en hel del avfall är uppenbart.

– Wellpapp och plast utgör merparten av allt avfall. Vi hanterar och återvinner 3000 ton wellpapp varje år. Vi har ett flertal maskiner som hjälper oss med avfallshanteringen och jag jobbar aktivt för att ständigt optimera vårt förebyggande underhåll.

Vi använder dels balpressar för hantering och återvinning av plast, dels brikettpressar som trycker ihop kartonger till briketter. För oss är dessa maskiner affärskritiska och om maskinerna blir stillastående så blir situationen på lagret problematisk.

Vi arbetar aktivt tillsammans med vår leverantör för att hela tiden optimera våra flöden, men även med att platsoptimera avfallstransporterna för kostnadseffektivitet. Ju smartare vi kan tänka omkring avfall, desto bättre. Att vi återvinner all wellpapp och mjukplast innebär ju givetvis ett plus ifråga om intäkter eftersom de är eftertraktade material på återvinningsmarknaden.

Här kan du läsa mer om hur man ser på hållbarhet inom Gekås.

Generellt tycks många butiker vara ganska duktiga på att hantera och återvinna sitt avfall. Medvetenheten ökar och även konsumenttrycket gör att det blir viktigt med en grön miljöprofil. Fortfarande finns det mycket att göra och det finns alltför många butiker som nöjer sig med en blandcontainer för allt avfall. För att dessa butiker ska kunna hålla jämna steg med konkurrenterna är det hög tid för förändring. Kontakta en expert hos oss på ATS-Orwak, så kan vi vägleda dig till bättre och mer effektiv avfallshantering och återvinning.