Förbättrad arbetsmiljö med Molok

MolokDomino Dubbelstation_3 Lidingö

Vi har träffat Christian Hernandez Zanetta som jobbar som teknisk fastighetschef på John Mattson Fastighets AB på Lidingö, i Stockholm. Christian beskriver området:
– Bostadsområdet består av hyresrätter byggda 1967-69. Var tredje av de boende i området är pensionerad och har bott i sin lägenhet sedan 1970-talet, men ju fler yngre personer som flyttar in i lägenheterna desto högre krav ställs på miljöfrågor och på bra källsortering.

Förbättrad hygien och arbetsmiljö med Molok

Christian berättar vidare att det tidigare fanns avfallsrum på bottenvåningen i varje hus och avfall släpptes ner genom inkastluckor från de olika våningsplanen. I soprummet fanns 660-liters kärl som byttes varannan dag. Alla kärl tömdes en gång i veckan.

Under 2007 testade vi MolokClassic underjordsbehållare och med de två behållarna ersatte vi så många som 14 avfallsrum. De mest avgörande egenskaperna var bättre hygien och förbättrad arbetsmiljö, det är tungt att flytta 660-literskärl, säger Christian och berättar att de även genererar i kostnadsbesparingar och minskad lukt. Det nya systemet har också medfört extra fördelar, eftersom vi omvandlade avfallsrummen till förråd som kan hyras ut till hyresgäster. Det gamla sopnedkastet kan nu användas för kablage.

Sortera hushållsavfall och matavfall i samma enhet med Molok Domino

På frågan varför ni valde MolokDomino svarar Christian:
– Vi föredrog det fyrkantiga utseendet. Dessutom är MolokDomino billigare eftersom man kan sortera hushållsavfall och matavfall i samma enhet. Detta sparar också markyta, i förhållande till att ha två separata behållare.

Vilka avfallsfraktioner sorterar ni?
– Vi sorterar hushållsavfall och matavfall, och dessa behållare töms varje vecka. Behållare som består av två avdelningar för organiskt avfall tömmes varannan vecka. En enhet med 3 200 liter för blandat avfall och 500 liter för organiskt avfall är tillräckligt för 60 bostäder.
För närvarande har vi totalt 19 MolokDomino stationer i vårt område (31 enheter). Kommunen väljer renhållningsentreprenör baserat på konkurrenskraftig budgivning med jämna intervall.

 

[hscp class=”facts af-right”]Molok är originalet till dagens underjordbehållare
Grundades redan 1991
Idag finns över 140 000 Molokbehållare installerade – i över 30 länder världen över. [/hscp]

Utökad källsortering

Vad har du fått för feedback från hyresgästerna, och vad tycker du som fastighetschef om systemet?
– Avståndet till avfallssstationerna blev lite längre vilket gjorde att folk var lite skeptiska till en början. Under första året har folk börjat tycka om det nya systemet, och idag frågas det om utökad källsortering.
– I vår fastighetsförening är vi mycket nöjda med systemet. Vi har finjusterat några detaljer med behållarna i samarbete med San Sac, som är Moloks representant i Sverige.