För många sorters avfall? Inte nog med utrymme för en traditionell sorteringsstation? En balpress med flera kamrar kan vara lösningen!

Multi-chamber solution

Wellpappkartonger, mjukplast, träpallar, förpackningsband, metalburkar och därtill strimlat papper från kontoret? Hanteras många typer av avfall i er verksamhet och saknas det utrymme för en traditionell sorteringsstation? Ni är i så fall inte ensamma! Många butiker, lager och tillverkande industrier är i samma situation, men det finns en lösning som ger möjlighet att på samma gång sortera och komprimera avfallet direkt vid källan.

Den ständiga avfallsströmmen är en utmaning

Den till synes ändlösa strömmen av olika förpackningsmaterial och avfallsslag är ofta omfattande in miljöer där stora mängder gods hanteras – packas upp, packas om och förpackas – dagligen. Gods levereras i wellpappkartonger eller emballerade med krympfilm och kommer vanligen bandade på pallar. Allt detta förpackningsmaterial måste hanteras och tas om hand effektivt, till låg kostnad och med minsta möjliga påverkan på miljön.

Om det är en tillverkande industri, läggs troligen mer avfallstyper såsom produktionsspill, tomma färgburkar med flera till listan. En ytterligare utmaning är bristen på yta – speciellt inomhus – och de containrar som behövs för att sortera och förvara avfall och återvinningsbara material tar mycket plats i anspråk. Ont om yta kan det även vara utanför lokalerna och en sorteringsstation utomhus ger i regel upphov till fler interna avfallstransporter.  

Sortera och komprimera varje material vid källan

För att bemästra situationen finns det en lösning – en typ av utrustning – som effektivt tar hand om många sorters material. Det är en så kallad flerkammarpress – en balpress med olika kamrar – en eller flera, beroende på volymerna i verksamheten, för varje materialslag. Den kan enkelt byggas ut med fler kamrar och med hjälp av en sådan balpress både sorteras och komprimeras avfallet i samma maskin. Materialet komprimeras till prydliga och kompakta balar och balpressens kamrar har betydligt mindre platsanspråk än en rad traditionella containrar för löst okomprimerat avfall. Flerkammarpressar kan därmed få plats intill packstationen eller produktionslinan.

Mer produktiv användning av värdefull yta

Det är effektivt att sortera och komprimera återvinningsbart material och avfall direkt där det ansamlas. Det medför också produktivare användning av lager- och produktionsyta och tar bort de interna avfallstransporterna till containrarna utomhus. För att spara än mer värdefull golvyta, kan balarna staplas på varandra på lagret eller lastbryggan i väntan på nästa balhämtning.