Film: Ny soplösning för bostadsrättsförening gav sänkta kostnader och tryggare miljö

Anders Brf Trångsund soplosning

Stora fordon på trånga gångvägar gjorde avfallshanteringen osäker i Brf Trångsund. Ny avfallslösning gjorde området tryggare – och sänkte kostnaderna! Styrelsens smarta beslut om att investera i nya kärlskåp och underjordsbehållare gav bostadsrättsföreningen både ökad säkerhet och sänkta kostnader. Se intervjun med Anders Myrdal här.

Läs hela caset här>>