Därför ska du se till att din containers taklösning har CE-märkning

Jim_CE-markning_taklosning_ILAB

[hscp class=”ingress”]För att försäkra dig om att containern du köper kommer att bidra till en god och säker arbetsmiljö är det viktigt att du ser till att eventuella taklösningar har CE-märkning. Enligt EU:s maskindirektiv måste alla maskiner som tillför mer kraft än vad än människa kan åstadkomma CE-märkas. Containertak som öppnas och stängs med vinsch, domkraft eller hydraulik faller in under denna kategorisering och måste därför ha CE-märkning, något ILAB Container är väldigt noga med.[/hscp]

Maskindirektivet är till för att undvika olyckor i industriella maskinparker. Det ställs en rad krav på maskiner som tillför mer kraft än vad en människa kan göra. Som kvalitetsstämpel används så kallad CE-märkning som visar att maskinen uppfyller direktivets krav och därmed fritt kan säljas på den europeiska marknaden.

Jim Isaksson är VD och kvalitets- och miljöansvarig på ILAB Container och är därmed ansvarig för att produkterna de säljer är CE-märkta.

– Det är den som placerar produkten på marknaden som ansvarar för att den har CE-märkning. Det är alltså vi som containerleverantör som måste se till att de taklösningar vi har på våra containrar uppfyller maskindirektivets krav.

Riskanalys och dokumentation borgar för säker användning

För att en maskin ska få CE-märkas enligt EU:s maskindirektiv krävs en riskanalys och en genomgång av hela produkten. I genomgången av maskinen kollas allt från ljudvolym till olika säkerhetsrisker för att se till att containern med taklösning lever upp till direktivets krav. Alla risker och åtgärder för att undvika riskerna, dokumenteras och finns sparade.

– Vi måste leverera våra produkter med manual och bevis på att produkten uppfyller maskindirektivets krav. Våra kunder ska även ha rätt att begära ut vår riskanalys om de skulle vilja det. Därför är det väldigt viktigt att allt görs på rätt sätt och att det dokumenteras korrekt, säger Jim Isaksson.

Genom att som kund säkerställa att produkten du köper har CE-märkning försäkrar du dig om att du får en produkt som är ordentligt genomgången enligt kriterier för hälsa, säkerhet och arbetsmiljö.

– Med en produkt som uppfyller maskindirektivets krav så minimerar du onödiga risker som annars lätt uppstår vid hanteringen av kraftfulla maskiner, säger Jim Isaksson.

Hög andel produkter som inte har CE-märkning

Om du som köpare inte säkerställer att produkten lever upp till EU-direktiven riskerar du att få en produkt som inte är ordentligt genomgången och där riskerna som finns vid användning inte är dokumenterade.

– Det är svårt att ge några exakta siffror, men jag tror att det är en hög andel produkter som säljs i Sverige som inte är CE-märkta. Resultat blir att det är kunderna själva som får gå igenom produkten för att säkerställa att de som ska använda containern kan göra det på ett säkert sätt, säger Jim Isaksson.

– Likt allting annat är kraven i maskindirektivet självklart upphov till vissa tolkningsskiljaktigheter, men det brukar ändå gå att se om en containers taklösning är CE-märkt eller inte. Till exempel kan man nästan utgå från att en container med taklösning som inte har någon varningstejp där det finns klämrisk inte är CE-märkt, fortsätter han.

Otydliga repressalier ställer högre krav på dig som kund

Då det enligt Jim Isaksson inte finns något känt fall där en leverantör fått några påföljder för att de sålt produkter som inte varit CE-märkta minskar också incitamenten för många att göra tidskrävande genomgångar innan de säljer sina produkter. Det här gör att du som kund måste ställa krav på din leverantör och säkerställa att produkten du får lever upp till maskindirektivets krav och därmed också är CE-märkt.

Har du frågor om taklösningar för containrar, CE-märkning och Maskindirektivet så är du varmt välkommen att kontakta oss på ILAB Container.

Kika gärna in på vår hemsida och läs mer om våra produkter.