Containerguiden- Leverantörens processer är avgörande för ditt containerköp

Containerguiden 3_1024x656

[hscp class=”ingress”]Containerleverantörens tillverknings- och leveransprocess har betydelse vid ditt containerköp. För att du ska vara säker på att få en kvalitetscontainer levererad i tid är det viktigt att producenten och leverantören har tydliga och etablerade processer.[/hscp]

Som medgrundare och ansvarig för teknik och utveckling på ILAB Container har Rune Andersson fått pröva sig fram till hur containrar ska tillverkas och levereras för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Slutsatsen är att receptet för lyckad containertillverkning är att, i största möjliga mån, undvika att blanda in för många kockar.
– När vi på ILAB började hade vi åtta olika fabriker vi köpte olika containermodeller av. Det blev helt omöjligt att kvalitetssäkra produkterna och säkerställa bra logistik. Sedan snart tolv år tillbaka har vi istället arbetat med en utvald producent i Polen som tillverkar alla containrar som vi levererar. Det har gjort att vi i mycket högre grad kan hålla koll på alla delar i processen och att vi kan säkerställa att den som bygger containern lever upp till våra högt ställda kvalitetskrav.

En bra produkt kräver ordentlig översyn av produktionen

Att containerbranschen är så pass prispressad som den är har lett till att majoriteten av containerproduktionen sker i länder där löne- och produktionskostnaderna kan hållas nere. Vilken typ av material leverantören köper in och hur produktionen kontrolleras kan dock skilja sig mycket mellan olika aktörer.
– Då vi var med och utvecklade fabriken där våra containrar tillverkas har vi varit med i hela kedjan från val av lokaler och maskiner till material. Vi är involverade i hela produktionsprocessen och ställer tuffa krav på tillverkningen då vi vill garantera en konstant hög kvalitet. Vi använder oss till exempel bara av certifierat stål, mestadels från SSAB och Arcelor Mittal.

God planering – ett måste för leverans i tid

Det är inte bara för att kvalitetssäkra slutprodukten som det är viktigt för en containerleverantör att ha bra och nära kontakt med sin producent, det är även oumbärligt för att säkerställa att leveranser dyker upp i tid.
– Vi har ett bestämt antal containrar vi vet att vår fabrik klarar av att bygga per vecka. Fler än så orderlägger vi aldrig. På så sätt kan vi alltid garantera att containern kommer fram när den ska.

Konstruktion och vikten av att varje container är likadan

Som containerleverantör är det väldigt viktigt att kunna garantera sina kunder att alla containrar är exakt likadana och av samma kvalitet. En nära dialog är nyckeln till ett framgångsrikt samarbete med sin producent anser Peter Mårtensson som är teamleader på konstruktionsavdelningen på ILAB Container.
– För att vara säkra på att alla containrar blir likadana arbetar vi med 3D-ritningar som överförs direkt till tillverkaren. Vi ser också till att dokumentera alla delar i processen mycket väl för att undvika frågetecken. Det är inte alls ovanligt att köpare vill beställa en likadan container kanske
10–15 år efter att de beställde den första, då är det oerhört viktigt att producenten har en så pass väldokumenterad konstruktionsprocess att de kan garantera exakt samma container mer än ett decennium senare.

Hela kedjan är viktig för att du ska få det du vill ha

När du ska köpa din container kan det alltså vara en god idé att inte bara skrapa på ytan. Fråga leverantören hur och var deras containrar tillverkas, om de använder sig av flera olika fabriker och hur de arbetar för att säkerställa leverans i tid. Du som köpare kan nästan garanterat känna dig tryggare med en leverantör som under lång tid upprättat en bra relation med sin containerproducent. Både när det kommer till kvalitet och till att leverantören ska hålla det hen lovat. Detta i kontrast mot en leverantör som ofta byter producent för att alltid hitta det billigaste alternativet. Så se därför till att du faktiskt får inblick i vad din containerleverantör sysslar med bakom stängda dörrar innan du tar ditt beslut.

 

Vill du veta mer om produktionsanläggningen? Läs mer här!