Bättre internlogistik för avfallshanteringen på Bring

Bring 1024x656

Bring är ett av Nordens fyra största post- och logistikföretag. 2018 blev tre verksamheter en då man valde att samla flera logistikverksamheter under ett tak i den nya Mölnlycke-terminalen. Terminalen är totalt 15 000 kvm med produktionsytor på cirka 11 500 kvm – övriga 3 500 kvm används som kontor. Med så pass stora ytor och stora mängder avfall – hur undviker man att allt för mycket tid går åt till avfallshantering?

Otillräcklig avfallslösning byttes ut vid flytt

En av verksamheterna som flyttade var Brings lager i Sisjön. Här hade man tidigare arbetat med en äldre containerlösning för hantering av avfallet som i hög grad består av emballage i form av mjukplast och wellpapp. Lösningen var dock långt ifrån optimal. Komprimatorn som användes hanterade enbart wellpapp och hade inte tillräcklig kapacitet för de stora mängderna avfall. Något som ledde till många körningar och dyra transportkostnader.

När verksamheten flyttade till Mölnlycke valde man därför att se över avfallshanteringen och investera i ny utrustning.

Djupgående analys av avfallshantering

ATS-Orwak kopplades in och gjorde en analys av hela avfallshanteringen. Joakim Odengård är ansvarig för region sydväst inom ATS-Orwak och var delaktig i analysen:

– Först och främst behövde vi ta reda på hur mycket material för de olika fraktionerna –  wellpapp, mjukplast och brännbart – som producerades. Vi såg även till hur materialet såg ut – storleken på wellpappkartongerna, exempelvis. Det avgör i hög grad kraven på utrustningens storlek, presskraft och så vidare. Allt för att få en maximalt ekonomisk och samtidigt hållbar lösning. Ju fler ton per container, desto färre transporter blir det.

Även arbetssätt och flöden ingick i analysen. Hur flyttas avfallet från miljöstationen till containern? Här fanns flera olika alternativ att överväga och viktigast var att dessa turer inte skulle behöva ske alltför ofta.

Färre tömningar med ny lösning

Valet blev till slut tre stationära komprimatorer för brännbart, wellpapp och mjukplast, målade i Brings färger och med deras logotyp. Det upprättades även plockstationer ute på lagret bestående av större vippcontainrar (omkring 2000 liter) som hämtas med truck. Detta för att reducera mängden turer för tömning till komprimatorerna.

ATS-Orwak installerade även en lösning för automatisk maskinstart och öppning av vippcontainern till komprimatorn. Detta för att föraren ska slippa gå ur trucken och på så sätt spara knän och rygg – samtidigt som det sparar tid.

Den finansiella lösningen blev ett hyresavtal – ett smart sätt för Bring att slippa den större kostnaden av en större investering.

Lägre totalkostnad och effektiviserad internlogistik

Den nya lösningen har lett till att man nu kan komprimera fler materialslag, med färre transporter vilket här lett till en lägre totalkostnad – trots att man investerat i en dyrare produkt. All mjukplast och wellpapp återvinns även.

Kenneth Lindkvist är Facility Manager på Bring. Han ansvarar bland annat för avfallshanteringen och har arbetat på Mölnlycketerminalen sedan starten i början på 2018. Han berättar:

– Orsaken till att vi valde maskiner från ATS-Orwak var i hög grad att de kunde erbjuda en helhetslösning som även inkluderade en effektiviserad internlogistik. Det avfall som produceras här är i hög grad volymkrävande emballage och att vi kan komprimera det är naturligtvis mycket kostnadseffektivt för oss. Vi visste sedan tidigare att ATS-Orwak levererar bra produkter och det har ju även visat sig vara riktigt. Jag är jättenöjd då komprimatorerna är väldigt stabila och driftsäkra. Jag är även väldigt nöjd med den service vi får på maskinerna och kontaktpersonerna är alltid snabba i responsen om vi skulle ha frågor eller behöver hjälp med produkterna.

På ATS-Orwak vet vi hur viktigt det är att avfallshanteringen fungerar utan att alltför stora personella resurser krävs för arbetet. Vill du veta hur vi kan hjälpa dig att effektivisera internlogistiken kring avfallet i din verksamhet? Kontakta oss!