Avfall Sveriges höstmöte

Höstlöv i Linköping

[hscp class=”ingress”]San Sac deltog på Avfall Sveriges höstmöte i Stockholm den 14-15 november. Vi vill hämta inspiration och kunskap om nyheter i branschen samt fortsatt hålla bra kontakt med våra kommunkunder.
I år var temat ”Vid teknikens frontlinje” och vi fick lyssna till många intressanta föredrag.[/hscp]

Den 4:e industriella revolutionen är här

Den 4:e industriella revolutionen är här och många nya tekniklösningar finns i avfallsbranschen, både i Sverige och internationellt. ISWA (International Solid Waste Association) informerade om trender och nyheter globalt. Digitalisering, artificiell intelligens, digitala plattformar, sociala media, appar, nya material, förarlösa fordon och avancerade sensorer är några av de saker som kommer att beröra återvinningsindustrin mer och mer i framtiden.

Vi fick även lära känna den första svenska roboten för avfallshantering, Carl-Robot som installerats på en anläggning i Skåne.

Drönare används idag för övervakning och mätning på flera avfallsanläggningar i Sverige med mycket goda resultat och användningsområdena är många.

Smarta digitaliserade assistenter

Reforminstitutet informerade om smarta digitaliserade assistenter som används för att hantera komplexa frågor i kundtjänst och liknande hos företag. Man ser även mycket potential i att automatisera administrativa processer. Vartannat jobb kan automatiseras inom 20 år. Man resonerade kring vad det skulle kunna innebära för utmaningar inom avfallsbranschen.

I Norge har 9 kommuner i Bergen tillsammans satsat på digitalisering för avfallshanteringen. Det används för att identifiera kunderna, ha en digital plattform där man optimerar rutterna vid hämtning och får en högre driftsäkerhet och kvalitet. Projektet har pågått sedan 2015.

Plaståtervinning måste ökas

Plast är en högaktuell fråga idag och det var även temat på flera av föredragen. Kina har beslutat totalt importstopp för plastavfall från EU och USA, från årsskiftet. Det innebär att plaståtervinningen i respektive land måste ökas och så även användningen av återvunnen plast. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning för att undersöka miljöeffekterna av plastanvändning i Sverige.

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är mycket som händer inom avfallsbranschen. Vi tar med oss många tankar och innovationer från höstmötet, med syfte att implementera dessa i vår verksamhet.

Läs mer om Avfall Sverige>>