Att tänka på vid upphandling av lösningar för insamling av matavfall

Matavfall i påse

[hscp class=”ingress”]Målet för 2018 är att åtminstone 50 procent av Sveriges kommuner ska samla in sitt matavfall. Enligt de senaste siffrorna ligger vi på en nivå strax under 40 procent. För att uppnå målet och för att slutanvändarna ska bli nöjda är det viktigt att kommunerna planerar införandet av matavfallsinsamlingen väl och tänker rätt i fråga om vilka produkter som ska ingå i en sådan upphandling. Vad är då viktigt att tänka på?[/hscp]

Vilken utrustning krävs för att hushållen ska sortera ut matavfall?

För ett fungerande system för matavfallsinsamling krävs såväl påsar att samla avfallet i, så kallat emballage, som tillbehör för påsarna samt annan utrustning som underlättar hanteringen av matavfallet. 

Insamling av matavfallet börjar vanligtvis i hushållen under diskbänken. Det finns tre olika valmöjligheter i fråga om påsar – papper, bioplast eller polyeten. Beroende på vilken typ av påse du väljer att samla in matavfallet i, behöver du olika typer av behållare. För papperspåsar och bioplast behövs ventilerande behållare som andas. 

Sedan behövs givetvis större soptunnor eller sopkärl där hushållen slänger alla matavfallspåsar. För enbostadshus eller mindre flerbostadshus krävs kanske bara ett kärl, medan det i större flerbostadshus behövs större gårdslösningar som anpassats för matavfallsfraktionen. 

Se till kommunens individuella förutsättningar för hantering av matavfall

Ett första steg i urvalsprocessen av lösning för matavfallsinsamling är att utgå från kommunens förutsättningar för avsättning – vart ska matavfallet egentligen levereras? Idag går trenden mot att matavfallet rötas i en rötningsanläggning. Alla rötningsanläggningar har olika förutsättningar baserat på vilka typer av emballage som de kan hantera. Alla rötningsanläggningar kan ta hand om matavfall från papperspåsar, men långtifrån alla hanterar bioplast och polyeten. 

Därför är det viktigt att se till att vara ordentligt påläst innan du fattar ditt beslut om system för matavfallsinsamling. Ett bra sätt att få mer kunskap är att föra en god dialog med leverantörerna av lösningar för avfallshantering för att få förståelse för hur de olika alternativen av produkter fungerar och vad deras för- och nackdelar är, så att du kan fatta rätt beslut baserat på dina lokala förutsättningar.

Nyckeln till lyckad insamling av matavfall – helhetsperspektiv

Ett vanligt fel vid upphandlingar av lösningar för matinsamling är att man ser de olika delarna av utrustningen som separata enheter – istället för att se alla delarna som en helhet, som måste hänga ihop. Upphandlingen av produkter sker ”rad för rad”, det vill säga, man handlar upp produkterna separat hos olika leverantörer istället för flertalet produkter från samma leverantör. I värsta fall kan det leda till att en eller flera delar av den totala lösningen inte är kompatibla med de övriga. 

På San Sac är en av våra styrkor att vi kan tillhandahålla en lösning för hela kedjan av matavfallsinsamling.  Såväl emballage som behållare och övrig utrustning för alla valbara alternativ, så att de passar för varandra. 

Vill du veta mer om matavfallsinsamling och vad du kan göra för att skapa rätt förutsättningar för ett smidigt införande i din kommun? Tveka då inte att kontakta oss! Läs även vår intervju med branschorganisationen Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist om hur vi ska nå 50-procentsmålet.

Se vilka produkter som finns att tillhandahålla vid insamling av matavfall.