Återvunnen plast i säckarna

återvunnen Polyeten_Lasse Kindahl

[hscp class=”ingress”]Lasse Kindahl har jobbat med säckar och påsar av återvunnen plast, polyeten (PE), i 11 år varav de senaste 4 åren på San Sac. Idag är han produktansvarig för bl a påsar och säckar i samtliga materialslag; Papper, Bioplast och PE. Lasse berättar här bland annat om fördelarna med PE, var materialet kommer ifrån samt resonerar kring debatten om plast som just nu är högaktuell världen över.[/hscp]

kerställer att vi har klimatsmarta Polyetensäckar till rätt kvalitet

Lasse sköter alla inköp av säckar och påsar och ser till att lagerhålla de mest gångbara säckarna på lagret i Linköping. Vi ska snabbt och enkelt kunna leverera ut till de kunder som har lite extra bråttom. Att San Sac under 2018 byggde ut lagret med 1100m2ser Lasse som en stor fördel för vår egen hantering men främst för kunden.

– Min roll på San Sac är även att säkerställa att vi har så klimatsmarta PE säckar till rätt kvalitet som är möjligt. Det innebär bland annat att ha kontroll över att råvara verkligen är insamlad av återvunnen plast som i hela processer tillverkas med så liten miljöpåverkan som möjligt. Även CSR och hela logistikkedjan är viktiga delar att ha kontroll över då det ständigt kommer rapporter om missförhållanden i branschen när varorna levereras från länder där det är svårt att följa upp. 

Polyetensäckarna är tillverkade av återvunnet material.

– Av de säckar vi i dagsläget säljer är 95% tillverkat av återvunnen PE. Övriga 5% har vi ännu inte hittat återvunna alternativ till, vilket beror på unika kravspecifikationer från våra kunder. Men här jobbar vi stenhårt med ett flertal leverantörer för att finna lösningar på detta, vilket kan vara nya recept eller användning av tillsatser av fossilfri PE.
  
Lasse fortsätter att berätta att PE är ett fantastisk användbart material som lämpar sig utmärkt för materialåtervinning. I Sverige pågår just nu stora investeringar och projekt i allt från sortering, traditionell materialåtervinning till helt nyskapande former av kemisk återvinning av plast.
Vi på San Sac AB följer dessa projekt med spänning och hoppas kunna bidra på olika sätt.

Att samla in PE och återvinna den är i grunden ingen raketvetenskap men försvåras idag av de pressade priserna av den fossilbaserade nyråvaran. Det är därför viktigt att hela tiden söka nya produkter som passar för att tillverkas av återvunnen plast så att återvinningsindustrierna får avsättning och kan ta betalt för den återvunna råvaran.

Mest insamlat förpackningsmaterial från lager och industri

När det handlar om materialet till säckar och påsar så handlar det mest om insamlat förpackningsmaterial från lager och industri då det lämpar sig bäst för så pass tunna produkter, säger Lasse. Det är dock helt andra material i många av våra övriga produkter såsom brädor till utemöbler, latrintunnor, sorteringsbehållare samt paneler till bland annat kärlskåp, miljöhus, papperskorgar och underjordsbehållare. Även när det gäller dessa och andra produkter jobbar vi nära våra leverantörer för att öka graden av återvunnen plast i våra produkter.

Miljövinsterna av återvunnen plast är dock jättelika och har i tre av varandra oberoende livscykelanalyser gjorda av KTH, Chalmers och Danmarks tekniska universitet påvisat att 1 kg återvunnen PE sparar 2 kg CO2och 1 liter råolja i jämförelse med nyråvara. Då är hela insamlingskedjan och granulattillverkning inräknad.

Motsvarande 300 personers totala årsutsläpp av koldioxid

Att vi gör det aktiva valet att se till så att så mycket som möjligt av våra artiklar tillverkas av återvunnet material gör faktiskt stor skillnad!

Tittar vi bara på säckar och påsar så säljer vi årligen ca 750 ton av dessa artiklar vilket ger en CO2besparing på hela 1 350 ton* jämfört med tillverkade av nyråvara. Det motsvarar 300 personers totala årsutsläpp/miljöpåverkan av koldioxid i Sverige! Ungefär 90% av kommunerna i Sverige köper säckar från San Sac.* 95% av alla säckar är tillverkade av återvunnen plast och alla påsar för matavfallsinsamling och optisk sortering är tillverkade till 80% av återvunnen plast.