Film: Arbeta med planprocessen i ett tidigt skede

Tyresö Kommun

San Sac har träffat Suzette Westling, verksamhetsansvarig för avfallsplaneringen i Tyresö kommun. Hon berättar om de små segrarna mot en bättre miljö, om samarbetet med San Sac och om vikten av att tänka på avfallslösningen i ett tidigt skede när nya fastigheter ska byggas i kommunen. Se hela filmen här.

 

Suzette Westling berättar även om hur en felplanerad avfallslösning vid nybyggen kan bli dyrköpt läxa.
Läs artikeln här>>

Ladda ner hela caset som pdf>>