Apoteas ökade nätförsäljning krävde nytt lager och uppgraderad avfallshantering

Apotea Johannes avfallshanteringsbild 1024x656

Apotea är Sveriges första apotek som endast finns på nätet. Efter att apoteksmonopolet försvann och Apotea fick tillstånd från Läkemedelsverket öppnade de dörrarna till sin webbshop 2011. I och med att Apoteas försäljning på nätet hela tiden ökar behövdes ett nytt, större logistikhus. Med ett nytt jättelager krävdes också en ny avfallslösning.

Apotea sköter sina in- och utleveranser och all logistik från det lilla samhället Morgongåva i Uppsala län. Det är också där som det nya logistikcentret byggdes för att ersätta det gamla. Johannes Träskman är logistikchef på Apotea Morgongåva och var högst delaktig i bygget av det nya lagret.

– Vi växte helt enkelt ur det gamla logistikhuset så vi behövde ett större. Resultatet blev ett jättelager på 38 000 kvadratmeter.

I och med det nya logistikhuset har Apoteas avfallslösning utökats från en blandcontainer där allt avfall dumpades, till sex stycken komprimatorer för sortering redan på plats. Med den nya lösningen är det enkelt att separera wellpapp, plast och brännbart med hjälp av smidiga luckor i väggarna som går direkt ut till komprimatorerna.

Nära relation till renhållningsbolag lägger grunden för ett gott slutresultat

Vid bygget av det nya logistikhuset och planeringen av avfallshanteringen har hela organisationen varit delaktig. Från byggstart till byggslut har besluten varit gemensamma för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt i alla avseenden. Vid planeringen av den nya avfallslösningen har Apotea haft tät dialog med sitt renhållningsbolag, Returpappercentralen.

– Genom vår goda relation med renhållningsbolaget har vi kunnat nå fram till en lösning som är optimal både för oss och dem. Då det är renhållningsbolaget vi kommer att ha den löpande kontakten med i framtiden, och som kommer och hämtar vårt avfall, tycker jag att det är en väldigt bra idé att genomföra projektet tillsammans med dem, säger Johannes Träskman.

Returpappercentralen och ATS-Orwak har sedan lång tid tillbaka ett samarbete, och Apotea har därför även tidigare använt ATS-Orwaks produkter. Valet av produktleverantör var därför inte särskilt svårt.

– Vi har alltid varit nöjda med vårt renhållningsbolag och alltid varit nöjda med produkterna från ATS-Orwak. Vi såg därför ingen anledning att byta ut dem som leverantör, säger Johannes Träskman.

En fungerande lösning som behövde bli större

Efter att ha utvärderat sin gamla lösning inför byggandet av det nya logistikhuset kunde Apotea konstatera att den gamla avfallslösningen fungerade bra, men den behövde bara byggas ut för ökad kapacitet.

­– I det gamla lagret hade vi en smidig lösning med en dörr i väggen som ledde till en komprimator. Det var något vi gärna ville fortsätta med, men vi behövde fler dörrar och fler komprimatorer, säger Johannes Träskman.

Nu har de sex olika komprimatorer med varsin dedikerad dörr i väggen så att lagerpersonalen snabbt och smidigt kan sortera avfallet rätt redan när det slängs.

– När alla kan sortera wellpapp, plast och brännbart redan när de slänger skräpet – något vi inte gjorde tidigare – går allt mycket fortare. Vi kan spara väldigt mycket tid och vi får ett bättre flöde på lagret, säger Johannes Träskman.

Fortfarande väldigt nytt men redan konkreta lärdomar

Apotea har mer eller mindre precis avslutat flytten in i det nya, större logistikhuset och Johannes Träskman har därför svårt att redan nu utvärdera projektet. Men av det han sett hittills är han väldigt nöjd.

– Vi befinner ju oss fortfarande i ett tidigt skede, men jag måste säga att det ser lovande ut och att det känns väldigt bra!

Efter projektet kan Johannes Träskman dra två huvudsakliga lärdomar.

– Det går inte att ha för många komprimatorer men det är oerhört bekvämt att ha ett inkast genom en dörr i väggen. Investeringen är värd varenda krona.

Hur framtiden ser ut för Apotea i Morgongåva vågar Johannes Träskman inte spekulera i ännu.

– Vad vi har att vänta i framtiden får enbart tiden sia om. Men man kan alltid hoppas på att vi fortsätter växa och att det går i samma riktning som hittills, avslutar Johannes.

Är du nyfiken på att höra mer om den avfallshanteringslösning som Apoteas logistik- och centrallager tillämpar eller vill du diskutera hur du kan få till en bättre avfallshantering för ditt lager? Tveka inte att ta kontakt med en av ATS-Orwaks kunniga säljare.

Ladda ned kundcaset som pdf här.